Now showing items 148-167 of 366

  • Familiarisering for underleverandører under mobilisering 

   Grude, Magnhild Synnøve (Bachelor thesis, 2012-08-22)
   Treningsmoduler som presenteres ved hjelp av internett er et forholdsvis nytt fenomen og er derfor under stadig teknologisk utvikling. Tittelen ”Familiarisering for underleverandører under mobilisering” henviser til det ...
  • Farlig arbeidsutstyr og sikkerhetsopplæring ved Aker Stord 

   Dyrnes, Jill; Linløkken, Randi; Pettersen, Hildegunn N. (Bachelor thesis, 2003)
   I 1998 ble forskriften Bruk av arbeidsutstyr innført. Den fastsetter krav til arbeidstakers sikkerhet og helse ved bruk av arbeidsutstyr. Oppgaven tar utgangspunkt i krav om dokumentert sikkerhetsopplæring. Arbeidsgiver ...
  • Fast hyperbaric decompression after heliox saturation altered the brain proteome in rats 

   Bjørkum, Alvhild Alette; Oveland, Eystein; Stuhr, Linda Elin Birkhaug; Havnes, Marianne Bjordal; Berven, Frode; Grønning, Marit; Hope, Arvid (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Better understanding of the physiological mechanisms and neurological symptoms involved in the development of decompression sickness could contribute to improvements of diving procedures. The main objective of the present ...
  • Feasibility study of correlating mass quantity output and fuel parameter input of different simulations using Fire Dynamics Simulator 

   Sæle, Steffen Oliver (Master thesis, 2019)
   Fire accidents often spur massive attention due to the associated potential for enormous consequences for lives and property. To facilitate prevention and mitigation of fire accidents, knowledge as to the dynamics associated ...
  • Fenomenet backdraft 

   Grov, Arild; Johansen, Eirik Hoel (Bachelor thesis, 2008)
   Brann er et stort samfunnsmessig problem i Norge. Folk omkommer og store verdier går tapt hvert år. Forskning for å kartlegge hvorfor branner inntreffer og hvordan en kan forhindre at alvorlige branner oppstår, er derfor ...
  • Fire Risk Prediction Using Cloud-based Weather Data Services 

   Strand, Ruben Dobler; Stokkenes, Sindre; Kristensen, Lars Michael; Log, Torgrim (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Dry and cold winter seasons result in very dry indoor conditions and have historically contributed to severe fires in the high and dense representation of wooden homes in Norway. The fire in Lærdalsøyri, January 2014, is ...
  • Fiskeslam: Fra avfall til ressurs 

   Rantaniitty, Cathrine J.; Skaar, Ragnhild Opsal (Bachelor thesis, 2019)
  • Flame height: Effect of one- and two-sided boundary surfaces 

   Einarsdottir, Sara Louise (Master thesis, 2021)
   Theory suggests that fires placed flush to one- and two-sided boundary surfaces will have an increase in flame height independent of fuel used and size of the fire. Meaning the flame height will increase when flush to a ...
  • Flow Cytometric Analysis of Bacterial Protein Synthesis: Monitoring Vitality After Water Treatment 

   Lindivat, Mathilde; Bratbak, Gunnar; Larsen, Aud; Hess-Erga, Ole-Kristian; Hoell, Ingunn Alne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Bacterial vitality after water disinfection treatment was investigated using bio-orthogonal non-canonical amino acid tagging (BONCAT) and flow cytometry (FCM). Protein synthesis activity and DNA integrity (BONCAT–SYBR ...
  • Fokus på brannsikkerheten til eldre som mottar hjemmesykepleie 

   Helland, Espen; Danielsen, Malin; Røed, Astrid (Bachelor thesis, 2016-06-17)
   En av utfordringene velferds Norge står ovenfor er en kommende eldrebølge. I tillegg er det en intensjon om at flere eldre skal bo lengre hjemme. På bakgrunn av dette ønsket vi å se hvilket fokus det er på brannsikkerheten ...
  • Fokus på kvalitet i Advantec AS 

   Nyhammer, Øyvind; Tengesdal, Anna; Haugerud, Kent Inge (Bachelor thesis, 2012-07-11)
   Dette hovedprosjektet i studiet K/HMS ingeniør ved Høyskolen Stord/Haugesund, omhandler kvalitetsledelse. I en stadig økende konkurranse, vil en god kvalitetsledelse være god økonomi. Et verktøy for å få til dette, er å ...
  • Forbedringspotensialer ved sikkerhetskulturen hos Knutsen OAS Shipping AS 

   Bjørndal, Malin Annethe; Rønnevik, Anne Marie (Bachelor thesis, 2015-07-30)
   Rapporten omhandler temaet sikkerhetskultur. Sikkerhetskultur kom på dagsorden i Norge for ca 10 år siden. Organisatoriske og menneskelige faktorer får i dag mer og mer oppmerksomhet innenfor ulykkesgranskning og risikoanalyser. ...
  • Forebyggendeanalyse basert på beredskapsmetodikk 

   Aarland, Mari; Berg, Mariell (Bachelor thesis, 2018)
  • Forledet av ledesystem: En vurdering av visuelle ledesystem for rømning i byggverk 

   Berge, Terese (Bachelor thesis, 2013-10-29)
   Rapporten belyser det som kan oppfattes som problematisk ved anbefalingen i Veiledning om tekniske krav til byggverk (2010) (VTEK) om lavtsittende ledelinjer i flukt- og rømningsvei, samt standarden NS 3926 Visuelle ...
  • Fornybare energikilder til oppdrettsanlegg 

   Haakull, Ane Waage; Askeland, Jan Vidar; Frugaard, Linn Therese (Bachelor thesis, 2016-08-15)
   I denne rapporten ble muligheten for å nytte fornybare energikilder til å forsyne et oppdrettsanlegg med energi undersøkt. Gruppen har i den sammenheng innhentet informasjon og gjort beregninger for hvor mye energi ...
  • Fra mal til plan - går det an? 

   Eide, Gry Asheim; Vestvik, Roger (Bachelor thesis, 2003)
   Norge har med jevne mellomrom opplevd ulykker, kriser og katastrofer. Flere av disse har ført til store tap av både liv, helse, miljø, økonomiske og kulturelle verdier. ”Sleipner”-forliset på Vestlandet, togulykken ved ...
  • Fremtidens utdanning av deltidsbrannkonstabler 

   Sylta, Erlend Mjåtvedt; Hope, Endre; Larsen, Joakim Midtun (Bachelor thesis, 2015-07-30)
   Arbeidsgruppen er engasjert av Karmøy brann- og redningsvesen for å undersøke om Norges deltidsbrannvesen sliter med å rekruttere og å beholde konstabler. Målet er å kartlegge dagens rekrutterings- og bemanningssituasjon ...
  • Fremtidsrettet risikostyring i havbruksnæringen 

   Aske, Øyvind; Ertenstein, Stine; Rafos, Ida (Bachelor thesis, 2014-07-16)
   Prosjektgruppen har valgt å gjennomføre hovedoppgaven i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet. Temaet vil være havbruksnæringen, og sikkerhetsforhold for røkterne. Prosjektgruppen skal gjennom prosjektperioden kartlegge ...
  • From smoldering to flaming fire: Different modes of transition 

   Hagen, Bjarne Christian; Meyer, Anita Katharina (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Transition from smoldering to flaming fire in cotton is investigated experimentally for five different sample sizes. Two different modes of transition are identified: early and late transition. Early transition to flaming ...
  • Frostvæske i brann 

   Johansen, Christian; Hansen, Jan-Sverre (Bachelor thesis, 2005)
   I 2002 og 2003 har hele 40 % av bilbranner som har ført til utrykning fra brannvesen og blitt etterforsket av politi i Norge blitt merket ukjent årsak. If skadeforsikring har kommet over en rapport fra USA hvor det påstås ...