Now showing items 1-20 of 456

  • L-kurvemetoden, kvantitativ risikoanalyse 

   Haara, Magnus; Heimdal, Thorstein; Melvær, Kjetil (Bachelor thesis, 1997)
  • Adenosine: A mediator of the sleep-inducing effects of prolonged wakefulness 

   Bjørkum, Alvhild Alette; Porkka-Heiskanen, Tarja; Strecker, Robert E; Thakkar, Mahesh; Greene, Robert W; McCarley, Robert W (Science vol.276 May 1997, Journal article, 1997-05)
  • Samarbeid i teknisk brannetterforskning 

   Haugen, Kristin E. W.; Kirkeli, Frode Aa. (Bachelor thesis, 2001)
   Bakgrunnen for å skrive rapporten er at teknisk brannetterforskning er en av politiets mest kompliserte former for etterforskning, samt at brannetterforskning er en av forutsetningene for at drive forebyggende arbeid. Denne ...
  • Evakuering av Bergen Lufthavn 

   Klokkeide, Bjørn Tore; Søland, Tomas; Vold, Kjartan; Johnsen, Terje (Bachelor thesis, 2001)
   Denne oppgaven tar for seg sikkerhet ved evakuering av et stort bygg. Meningen med oppgaven er at den skal kunne fungere som et verktøy for luftfartsverket i deres sikkerhetsarbeid. Det er derfor tatt for seg en del problem ...
  • Brandventilation i Kiruna järnmalmsgruva 

   Linnsén, Henry (Bachelor thesis, 2001)
   Räddningstjänst i gruva. är namnet på det projekt som brandingenjör Rickard Hansen vid Kiruna Räddningstjänst ville genomföra för att höja säkerheten både för personalen i gruvan och räddningstjänstens personal. Ett ...
  • Implementering av NS-EN ISO 9001:2000 ved Sunnhordland Mekaniske Verksted AS 

   Birkenes, Helga; Helle, Anne-Bjørg (Bachelor thesis, 2001)
   International Organization for Standardization: ISO har nå gitt ut en ny utgave av ISO 9000 serien. Denne er mer brukervennlig enn 1994-utgaven, og den er i større grad tilpasset alle virksomheter. NS-EN ISO 9001:2000 er ...
  • Vurdering/anbefaling og dokumentasjon av brannsikkerheten ved Radison SAS Park Hotell 

   Johansen, Bjørn Vidar; Myren, Roald (Bachelor thesis, 2001)
   Denne prosjektoppgaven ved Høgskolen Stord/Haugesund omhandler gjennomføring av en brannteknisk vurdering og anbefalning, samt utarbeidelse av branndokumentasjon for Radisson SAS Park Hotell. Prosjektoppgaven tar ...
  • Intranettbasert kvalitetssystem for Haugesund kommune 

   Førland, Signe Lise; Vinnes, Fredrik; Kjøpstad, Therese (Bachelor thesis, 2001)
   Økte interne og eksterne krav til den kommunale forvaltningen gjør at kommunene stadig blir mer bevisste når det gjelder kvalitetsforbedring og effektivitet. Mange kommuner leter derfor etter hensiktsmessige verktøy for å ...
  • Evaluering av slokkesystemer for mellomstore maskinrom på skip 

   Eriksen, Elin; Haktorson, Silje (Bachelor thesis, 2002)
   I henhold til forskrifter fra miljøverndepartementet skal alle Halon installasjoner være byttet ut innen 01. januar 2004. I den forbindelse må Knutsen OAS Shipping AS installere nye slukkesystemer på flere av sine ...
  • Evaluering av rømningssikkerhet ved Radisson SAS Park Hotel 

   Falkeid, Stella Bernadette; Dale, Elin Kristin (Bachelor thesis, 2002)
   Hensikten med dette prosjektet er å vurdere rømningssikkerheten ved Radisson SAS Park Hotel. Hotellet har som overordnet mål å bli Norges sikreste, og vi vil med dette prosjektet hjelpe hotellet på vei til å bli sikrere. Et ...
  • Risikoanalyse av jernbanekulvert ved Oslo Lufthavn Gardermoen 

   Granli, Arild; Striby, Gjertrud; Viskjer, Olav (Bachelor thesis, 2002)
   Samfunnet har i den senere tid vært vitne til flere store togulykker, deriblant i Norge og Egypt. Tallet på antall drepte og skadde har vært høyt, og i den forbindelse er det rettet større fokus på sikkerhet i tog og ...
  • Evaluering av varmedetekterende linjer 

   Sandvik, Jan Arvid; Grimstvedt, Kristian; Sandal, Geir (Bachelor thesis, 2002)
   Bakgrunnen for oppgaven om varmedetekterende linjer er at brannmiljøet i Norge har fått øynene opp for alternative løsninger innenfor deteksjon. Varmedetekterende linjer er relativt nytt, og har egenskaper som gjør dem til ...
  • Termisk stråling i en to-sonemodell 

   Westeng, Helen; Hagen, Ronny André (Bachelor thesis, 2002)
   Hensikten med oppgaven var å studere hvordan varmestråling i en to-sonemodell ble påvirket av vanndråper sprøytet inn i det varme røyklaget under taket. Alle forsøkene ble utført i et rom med geometri tilnærmet standarden ...
  • Effects of sleep deprivation on extracellular serotonin in hippocampus and frontal cortex of the rat 

   Bjorvatn, B; Grønli, J; Hamre, F; Sørensen, E; Fiske, E; Bjorkum, Alvhild Alette; Portas, CM; Ursin, R (Neuroscience Vol.113 No.2, Journal article, 2002)
   Sleep deprivation improves the mood of depressed patients, but the exact mechanism behind this effect is unclear. An enhancement of serotonergic neurotransmission has been suggested. In this study, we used in vivo microdialysis ...
  • Et mer inkluderende arbeidsliv - en reduksjon av sykefraværet ved Iglo Haugesund AS 

   Selle, Bente Larsen; Langedal, Monica Therese; Røssland, Siri (Bachelor thesis, 2002)
   Temaet i oppgaven er arbeidsrelatert sykefravær ved Iglo Haugesund AS. Dette er en fiskeforedlingsbedrift der mye av arbeidet er tungt og ensidig. Sykefravær er alltid et aktuelt tema, spesielt nå når regjeringen Stoltenberg ...
  • Implementering av NS-EN ISO 9001:2000 ved Imenco 

   Gård, Ann Kristin; Hettervik, Cecilie (Bachelor thesis, 2002)
   Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, ISO, har kommet med en ny utgave av 9000-serien som består av kvalitetssikringsstandarder. Formålet med dette prosjektet har vært å starte implementeringen av NS-EN ISO ...
  • Brannteknisk prosjektering av Bærum frikirke 

   Dahl, Pål Andreas; Peymann, Lars-Erik (Bachelor thesis, 2002)
   Denne rapporten omhandler brannteknisk prosjektering og bruksendring av et eksisterende bygg. Hensikten har vært å finne ut om Bærum Frikirke kan ta i bruk loftsetasjen i bygget de disponerer, uten at dette vil få for store ...
  • Brannteknisk dimensjonering i henhold til Eurocodes 

   Larsen, Ole André R.; Nessler, Øistein Volline; Sykfont, Jonas (Bachelor thesis, 2002)
   ”Brannteknisk dimensjonering i henhold til Eurocode”, er navnet på dette prosjektet. Prosjektet går ut på å sammenligne NS (Norsk Standard) og ENV (foreløpige Eurocodes). Videre har prosjektet til hensikt å forenkle ...
  • Aktiv brannsikring av landbruksbygg 

   Nygård, Anja Karoline; Eriksen, Marit Elisabeth (Bachelor thesis, 2002)
   Ingen gardar har i dag automatisk sløkkeanlegg installert i driftsbygningar, og berre 10% har brannalarmanlegg[4]. Tradisjonelt har brannsikring av landbruksbygg vore lågt prioritert både i bygningstekniske forskrifter og ...
  • Kan det oppstå eksplosjonsfarlige naturgass-/ luftblandinger ved lekkasje i gassrør i fyrrom? 

   Johannessen, Hans-Tore; Svandal, Morten (Bachelor thesis, 2003)
   Rapporten er skrevet for Gasnor ASA for å dokumentere sikkerheten i fyrrom ved bruk av naturgass. Naturgass kan brukes til oppvarmingsformål i industri, bygg og bolig, for eksempel skoler, sykehus og hoteller. Slike bygg ...