Now showing items 338-357 of 366

  • ULYKKEN VED TURØYNA 

   Hals, Iselin; Tveit, Anne Katrine (Bachelor thesis, 2017)
   Denne hovedoppgaven er det avsluttende leddet av en treårig utdannelse som KHMS-ingeniør utdanning, ved Høyskolen på Vestlandet, avdeling Haugesund. Oppgaven har en problemstilling som lyder; «Hvordan fungerte kommunikasjon, ...
  • Universell utforming: Evakuering av sykehus 

   Flø, Katrine; Ueland, Mari (Bachelor thesis, 2010)
   Rapporten vil ta for seg hvordan akseptabel personsikkerhet ved brann kan oppnås i publikumsbygg, der det må forventes å oppholde seg personer som ikke selv kan evakuere til sikkert sted. Hovedmetodene som er brukt i dette ...
  • Unsupervised clustering of missense variants in HNF1A using multidimensional functional data aids clinical interpretation 

   Althari, Sara; Najmi, Laeya Abdoli; Bennett, Amanda J.; Aukrust, Ingvild; Rundle, Jana K.; Colclough, Kevin; Molnes, Janne; Kaci, Alba; Nawaz, Sameena; van der Lugt, Timme; Hassanali, Neelam; Mahajan, Anubha; Molven, Anders; Ellard, Sian; McCarthy, Mark I.; Bjørkhaug, Lise; Njølstad, Pål Rasmus; Gloyn, Anna L. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Exome sequencing in diabetes presents a diagnostic challenge because depending on frequency, functional impact, and genomic and environmental contexts, HNF1A variants can cause maturity-onset diabetes of the young (MODY), ...
  • Unødige utrykninger på automatiske brannalarmer 

   Pettersen, Anders Haugland (Master thesis, 2020)
   Statistikk over brannvesenets oppgaver viser et stort antall utrykninger til unødige alarmer. De fleste av disse kommer fra automatiske brannalarmanlegg, ABA. DSBs statistikkverktøy, BRIS-ut, viser at utrykninger til unødige ...
  • The use of simulation in fire investigation 

   Storm, Barbro Maria; Pantesjö, Mårten Rolf (Bachelor thesis, 2009)
   Data from a full-scale test of temperature and smoke spread, in a realistic multi-room setting, was used to verify simulations done in the computer programs CFAST and FDS. A closely corresponding HRR-curve was used in the ...
  • The use of Working Environment Area Chart (WEAC) offshore 

   Jensen, Lars Harald; Nesse, Helge (Bachelor thesis, 2009)
   The biggest industry in Norway is the petroleum industry. The industry holds a high standard on health, environment and safety (HSE), but the work conducted offshore still involves potential risks. To continually improve ...
  • Utskiftning av CO₂-anlegg med vanntåkeanlegg på halvt nedsenkbar boligrigg 

   Berntsen, Kenneth Drage; Lie, Siri Kolstad; Willumsen, Harald (Bachelor thesis, 2013-07-10)
   COSL Drilling Europe AS vurderer utskiftning av CO2 slokkeanlegg med vanntåke i forbindelse med 5 års klassing av plattformen COSLRival. Det har vært flere ulykker knyttet til CO2 slokkeanlegg og rapporten kan være en del ...
  • Utvendig brannspredning mellom byggverk 

   Nordvoll, Håkon (Master thesis, 2020)
   Iht. norske byggeregler kan tilstrekkelig avstand mellom byggverk, for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet mot brannspredning, generelt antas å være ivaretatt når avstanden er minst 8 m. Hensikten med denne masteroppgaven ...
  • Utvendig deteksjon ved verneverdige bygninger 

   Helgesen, Vivi Rygnestad (Bachelor thesis, 2013-07-10)
   Det ble bygget en fullskala testvegg for branntesting av linjedeteksjonssystemer. Hensikten var å svare på om alder på deteksjonssystemet Pneumatisk Varmedetekterende linje hadde noe å si på deteksjonstid. Videre skulle ...
  • Utvendig stålsøyle under brannforløp 

   Gamlemshaug, Aleksander; Valen, Karl Kristian (Bachelor thesis, 2015-08-17)
   Bacheloroppgaven har til hensikt å vurdere brannpåvirkning mht. branndimensjonering av utvendig vertikal stålkonstruksjon ved kombinert bruk av programvarer, i kombinasjon med forenklede håndberegninger. Termisk påkjenning ...
  • Utvikling av e-læringskurs innenfor HMS 

   Frøynes, Jostein (Bachelor thesis, 2011)
   E-læring er en forholdsvis ny opplæringsmetode som har blitt til i forbindelse med den teknologiske utviklingen innen IKT. Denne bacheloroppgaven har tittelen “Utvikling av e-læringskurs innenfor HMS” og tar for seg ...
  • Utvikling av metode for valg av automatiske slokkeanlegg 

   Nøttveit, Martin Holm; Øvland, Øyvind; Eriksson, Emmanuel (Bachelor thesis, 2016-06-14)
   Automatiske slokkeanlegg har eksistert og vært benyttet som brannsikringstiltak i bygg i over 100 år. Tradisjonelt er det sprinkleranlegg som har vært benyttet, men de siste årene har nye alternativer kommet på markedet. ...
  • Vannkjølt brannskilleduk 

   Blihovde, Mikael; Kylllenstjerna, Rune; Utstrand, John Ivar (Bachelor thesis, 2005)
   Hensikten med oppgaven var å finne ut om en vannkjølt duk kunne egne seg som brannskille. Det ble bestemt at de branntekniske egenskapene til en duk, levert av The HUB, skulle undersøkes. Polyesterproduktet ble valgt på ...
  • Vannvegg som erstatning for brannvinduer mot svalgang 

   Augestad, Isak; Torget, Marius; Grimen, Morten (Bachelor thesis, 2021)
  • Varmeledning fra en branncelle til en annen via stålplatetak 

   Eidesund, Joachim; Poulsen, Christer; Wetteland, Mathias (Bachelor thesis, 2019)
  • Veien mot ISO 9001 sertifisering 

   Utvik, Eli Oline; Kvarven, Britt Jane (Bachelor thesis, 2011)
   Formålet med rapporten var å hjelpe til med arbeidet mot en fremtidig ISO 9001:2008 sertifisering for VS Safety. VS Safety hadde selv et ønske om å sertifisere seg da mange av deres samarbeidsbedrifter er sertifiserte. ...
  • Veien mot sertifisering etter ISO 14001 for Akasia 

   Angeltveit, Sondre Martin (Bachelor thesis, 2021)
  • Veileder til risiko- og sårbarhetsanalyse for Haugesund kommune 

   Dahle, Kathrine; Abrahamsen, Trond (Bachelor thesis, 2021)
  • Velocity and cluster distributions in a bottleneck system 

   Frette, Vidar; Hemmer, Per Christian (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Velocity and cluster distributions for particles with unidirectional motion in one dimension are studied. The particles never pass each other, like cars on a narrow road that does not allow overtaking. As a result, ...
  • Ventilasjonssystem for brannhall-HVL 

   Lillehammer, Simen; Froestad, Steffen; Knutsen, Kai Andre (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med oppgaven var å designe et ventilasjonssystem, en bærende konstruksjon for traverskran og utarbeide et enkelt kostnadsoverslag. Det er også undersøkt effekten av ulike brannforsøk, hvor det fremkommer en ...