Now showing items 329-348 of 366

  • Termisk stråling i en to-sonemodell 

   Westeng, Helen; Hagen, Ronny André (Bachelor thesis, 2002)
   Hensikten med oppgaven var å studere hvordan varmestråling i en to-sonemodell ble påvirket av vanndråper sprøytet inn i det varme røyklaget under taket. Alle forsøkene ble utført i et rom med geometri tilnærmet standarden ...
  • Testing av brannhemmende maling på kabelgjennomføringer 

   Bjelland, Henrik; Breivik, Jostein (Bachelor thesis, 2004)
   Tetting av gjennomføringer i brannskillende konstruksjoner er et kjent og omfattende problem. Smedvig Offshore AS har, etter inspeksjon av Det Norske Veritas, fått pålegg om å utbedre en del kabelgjennomføringer på deres ...
  • The E3 SUMO ligase PIASy is a novel interaction partner regulating the activity of diabetes associated hepatocyte nuclear factor-1a 

   Kaci, Alba; Keindl, Magdalena; Solheim, Marie Holm; Njølstad, Pål Rasmus; Bjørkhaug, Lise; Aukrust, Ingvild (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The transcription factor hepatocyte nuclear factor-1α (HNF-1A) is involved in normal pancreas development and function. Rare variants in the HNF1A gene can cause monogenic diabetes, while common variants confer type 2 ...
  • The effect of pre-analytical factors on circulating monocyte subpopulations 

   Ryningen, Anita; Ersvær, Elisabeth; Bruserud, Øystein; Rundgren, Ida Marie (Conference object, 2017)
  • Thermal Insulation as Passive Fire Protection for Hydrocarbon Process Equipment? 

   Gunnarshaug, Amalie (Master thesis, 2018)
   The use of thermal insulation and passive fire protection (PFP) raises concerns in the process industry due to potential corrosion under insulation (CUI). Corrosion related incidents is one of the costliest problems facing ...
  • Three Proofs of the Inequality 

   Khattri, Sanjay Kumar (The American mathematical monthly;, Journal article; Peer reviewed, 2010-03)
  • Tilgjengelig rømningstid som funksjon av røyklags-høyde 

   Lyche, Nichlas; Strand, Ruben Dobler (Bachelor thesis, 2015-07-30)
   Denne oppgaven handler om estimering av tilgjengelig rømningstid, kun basert på røyklagshøyden. Oppgaven skal finne tid til kritisk røyklagshøyde i en to-sone modell basert på anerkjente akseptkriterier for røyklagshøyde, ...
  • Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 

   Pettersen, Anders Haugland; Olimstad, Stian (Bachelor thesis, 2018)
  • Tunnel Fire Dynamics as a Function of Longitudinal Ventilation Air Oxygen Content 

   Khattri, Sanjay Kumar; Log, Torgrim; Kraaijeveld, Arjen (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Longitudinal ambient air ventilation is the most common methodology for maintaining an amicable environment in tunnels during normal operations while providing an evacuation path during tunnel fire emergencies. The present ...
  • ULYKKEN VED TURØYNA 

   Hals, Iselin; Tveit, Anne Katrine (Bachelor thesis, 2017)
   Denne hovedoppgaven er det avsluttende leddet av en treårig utdannelse som KHMS-ingeniør utdanning, ved Høyskolen på Vestlandet, avdeling Haugesund. Oppgaven har en problemstilling som lyder; «Hvordan fungerte kommunikasjon, ...
  • Universell utforming: Evakuering av sykehus 

   Flø, Katrine; Ueland, Mari (Bachelor thesis, 2010)
   Rapporten vil ta for seg hvordan akseptabel personsikkerhet ved brann kan oppnås i publikumsbygg, der det må forventes å oppholde seg personer som ikke selv kan evakuere til sikkert sted. Hovedmetodene som er brukt i dette ...
  • Unsupervised clustering of missense variants in HNF1A using multidimensional functional data aids clinical interpretation 

   Althari, Sara; Najmi, Laeya Abdoli; Bennett, Amanda J.; Aukrust, Ingvild; Rundle, Jana K.; Colclough, Kevin; Molnes, Janne; Kaci, Alba; Nawaz, Sameena; van der Lugt, Timme; Hassanali, Neelam; Mahajan, Anubha; Molven, Anders; Ellard, Sian; McCarthy, Mark I.; Bjørkhaug, Lise; Njølstad, Pål Rasmus; Gloyn, Anna L. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Exome sequencing in diabetes presents a diagnostic challenge because depending on frequency, functional impact, and genomic and environmental contexts, HNF1A variants can cause maturity-onset diabetes of the young (MODY), ...
  • Unødige utrykninger på automatiske brannalarmer 

   Pettersen, Anders Haugland (Master thesis, 2020)
   Statistikk over brannvesenets oppgaver viser et stort antall utrykninger til unødige alarmer. De fleste av disse kommer fra automatiske brannalarmanlegg, ABA. DSBs statistikkverktøy, BRIS-ut, viser at utrykninger til unødige ...
  • The use of simulation in fire investigation 

   Storm, Barbro Maria; Pantesjö, Mårten Rolf (Bachelor thesis, 2009)
   Data from a full-scale test of temperature and smoke spread, in a realistic multi-room setting, was used to verify simulations done in the computer programs CFAST and FDS. A closely corresponding HRR-curve was used in the ...
  • The use of Working Environment Area Chart (WEAC) offshore 

   Jensen, Lars Harald; Nesse, Helge (Bachelor thesis, 2009)
   The biggest industry in Norway is the petroleum industry. The industry holds a high standard on health, environment and safety (HSE), but the work conducted offshore still involves potential risks. To continually improve ...
  • Utskiftning av CO₂-anlegg med vanntåkeanlegg på halvt nedsenkbar boligrigg 

   Berntsen, Kenneth Drage; Lie, Siri Kolstad; Willumsen, Harald (Bachelor thesis, 2013-07-10)
   COSL Drilling Europe AS vurderer utskiftning av CO2 slokkeanlegg med vanntåke i forbindelse med 5 års klassing av plattformen COSLRival. Det har vært flere ulykker knyttet til CO2 slokkeanlegg og rapporten kan være en del ...
  • Utvendig brannspredning mellom byggverk 

   Nordvoll, Håkon (Master thesis, 2020)
   Iht. norske byggeregler kan tilstrekkelig avstand mellom byggverk, for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet mot brannspredning, generelt antas å være ivaretatt når avstanden er minst 8 m. Hensikten med denne masteroppgaven ...
  • Utvendig deteksjon ved verneverdige bygninger 

   Helgesen, Vivi Rygnestad (Bachelor thesis, 2013-07-10)
   Det ble bygget en fullskala testvegg for branntesting av linjedeteksjonssystemer. Hensikten var å svare på om alder på deteksjonssystemet Pneumatisk Varmedetekterende linje hadde noe å si på deteksjonstid. Videre skulle ...
  • Utvendig stålsøyle under brannforløp 

   Gamlemshaug, Aleksander; Valen, Karl Kristian (Bachelor thesis, 2015-08-17)
   Bacheloroppgaven har til hensikt å vurdere brannpåvirkning mht. branndimensjonering av utvendig vertikal stålkonstruksjon ved kombinert bruk av programvarer, i kombinasjon med forenklede håndberegninger. Termisk påkjenning ...
  • Utvikling av e-læringskurs innenfor HMS 

   Frøynes, Jostein (Bachelor thesis, 2011)
   E-læring er en forholdsvis ny opplæringsmetode som har blitt til i forbindelse med den teknologiske utviklingen innen IKT. Denne bacheloroppgaven har tittelen “Utvikling av e-læringskurs innenfor HMS” og tar for seg ...