• Health Impacts of Climate Change-Induced Subzero Temperature Fires 

   Metallinou, Maria-Monika; Log, Torgrim (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Helikoptertransport av farlig gods 

   Andersen, Kristian; Hauge, Mats Stoveland (Bachelor thesis, 2004)
   I denne oppgaven var formålet å kartlegge prosedyrer og rutiner for helikoptertransport av farlig gods. Dette inkluderte gjennomgang av lovverk, myndighetskrav og forskrifter. I tillegg har vi sett på bedriftens forhold ...
  • Hemochromatosis and blood donation 

   Braseth, Turid Aarhus; Hervig, Tor; Røsvik, Anne Synnøve (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  • Hemolytisk titrering av serum fra blodgivere 

   Johnsen, Kaia Devik; Nedberg, Elise Martinsen; Sivertsen, Marte (Bachelor thesis, 2020)
  • Hendelsesrapportering 

   Glesnes, Jannicke Katla; Sangolt, Ann Iren (Bachelor thesis, 2011)
   Hendelsesrapportering er en utfordring for mange selskaper. ISM- koden pålegger rederier å ha et system for hendelsesrapportering, som skal sikre at hendelser blir rapportert og behandlet for å hindre gjentakelser. I denne ...
  • «Hjelp, jeg bor ved en svalgang» Svalgangsproblematikk ved brann 

   Bergmål, Morten; Wang, Stian Ekre (Bachelor thesis, 2013-07-10)
   Ved prosjektering av svalgang må det tas hensyn til flere elementer, og flere utfordringer kan oppstå. Veiledningen til byggteknisk forskrift (VTEK, 2010) gir føringer for hvordan noen av disse utfordringene kan løses. Gjennom ...
  • HMS-utfordringer knyttet til turnusarbeid for lokførere 

   Pettersen, Caroline Berg (Bachelor thesis, 2021)
  • HMS-utfordringer ved store nyansettelser 

   Grutle, Vegard Holme; Danmo, Kjetil Eide (Bachelor thesis, 2011)
   Rapporten “ HMS-utfordringer ved store nyansettelser” tar utgangspunkt i bedriften Technip PRS, som de 2 siste årene har fordoblet sin arbeidskraft. Arbeidsforholdene blir kartlagt ved hjelp av spørreundersøkelser, fysiske ...
  • Human blood serum proteome changes after 6 hours of sleep deprivation at night 

   Bjørkum, Alvhild Alette; Duran, Ana Carasco; Berven, Frode Steingrimsen; Roy, Dola Sinha; Rosendahl, Karen; Birkeland, Even; Stuhr, Linda Elin Birkhaug (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background The aim of this study was to discover significantly changed proteins in human blood serum after loss of 6 h sleep at night. Furthermore, to reveal affected biological process- and molecular function categories ...
  • Hva kan finnes igjen etter en brann? 

   Haga, Siri J.; Henriksen, Siri H. (Bachelor thesis, 2005)
   Forsikringsselskap svindles i brannsaker. For å bidra til å gi selskapene mer kunnskap om hva som kan finnes igjen etter en brann, er det gjort et forsøk. Dette er emner som det finnes lite litteratur om, og kun et lignende ...
  • Hvilke risikoforhold er tilknyttet vinsjavdelingen på Aker Well Service? 

   Høvring, Åse Christin; Løkling, Anne Karen (Bachelor thesis, 2013-07-10)
   Aker Well Service AS har som mål å gjennomføre arbeidsmiljøkartlegging av hele bedriften. Dette er en svært omfattende oppgave, ettersom de har både on- og offshorepersonell. Oppgaven ble derfor begrenset til å kun fordype ...
  • Hvor mye energi sender Haugesund fra seg i form av avfall? 

   Hermansen, Helga; Haddeland, Tina Desiree (Bachelor thesis, 2011-07-12)
   En ønsker å se på energiinnholdet i det innsamlede restavfallet fra husholdninger i Haugesund. Dette avfallet blir i dag fraktet til Åmotfors Energi AB i Sverige. En analyserer denne løsningen og presenterer alternative ...
  • Hvordan kan branningeniøren bidra i brannetterforskning? 

   Olafsdottir, Diana Ask; Påhlman, Ida (Bachelor thesis, 2009)
   Andelen av boligbranner i Norge med ukjent brannårsak er høy, mellom år 2005 og 2007 har over 20 % av boligbranner i Norge ukjent brannårsak. Innen brannmiljøet er det de siste årene blitt stilt spørsmål til om det er ...
  • Hvordan varierer det samlede brannsikkerhetsnivået i nyere regelverk for boligblokker? 

   Danielsen, Malin (Master thesis, 2019)
   I henhold til oppgraderingsplikten (§ 8 forskrift om brannforebygging) skal alle byggverk som er oppført før 1985 oppgraderes til et minstenivå gitt av de samlede kravene i Byggeforskrift 1985 (BF 85). Det er også mulig å ...
  • Hvorfor skjer det så mange ulykker med pendelferger? 

   Opheim, Hildegunn; Thorsen, Kent-Henning Gismervik (Bachelor thesis, 2008)
   Temaet for denne oppgaven er hvorfor det skjer så mange ulykker med pendelferger. Det skulle fokuseres på årsaker knyttet til det tekniske systemet. Sjøfartsdirektoratet ønsket at hovedfokuset i rapporten skulle være på ...
  • Immunomodulation induced by stem cell mobilization and harvesting in healthy donors: Increased systemic osteopontin levels after treatment with granulocyte colony-stimulating factor 

   Melve, Guro Kristin; Ersvær, Elisabeth; Akkøk, Cigdem Ahaein; Ahmed, Aymen B; Kristoffersen, Einar Klæboe; Hervig, Tor; Bruserud, Øystein (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Peripheral blood stem cells from healthy donors mobilized by granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) and harvested by leukapheresis are commonly used for allogeneic stem cell transplantation. The frequency of severe ...
  • Immunomodulatory Drugs Alter the Metabolism and the Extracellular Release of Soluble Mediators by Normal Monocytes. 

   Rundgren, Ida Marie; Ryningen, Anita; Tvedt, Tor Henrik Anderson; Bruserud, Øystein; Ersvær, Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Immunomodulatory drugs (IMiDs) are used in the treatment of hematological malignancies, especially multiple myeloma. IMiDs have direct anticancer effects but also indirect effects via cancer-supporting stromal cells. ...
  • Implementering av HMS-system ved Frank Mohn Fusa AS 

   Jørgensen, Hilde (Bachelor thesis, 2008)
   Det stilles stadig strengere HMS- og kvalitetskrav til virksomheter. Frank Mohn Fusa AS må overholde krav fra myndigheter, interne krav, kundekrav og krav i henhold til bedriftens ISO 9001:2000 sertifisering. Bedriften ...
  • Implementering av NS-EN ISO 9001:2000 ved Imenco 

   Gård, Ann Kristin; Hettervik, Cecilie (Bachelor thesis, 2002)
   Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, ISO, har kommet med en ny utgave av 9000-serien som består av kvalitetssikringsstandarder. Formålet med dette prosjektet har vært å starte implementeringen av NS-EN ISO ...