Samlinger i dette delarkivet

Nye registreringer

 • Active Objects with Deterministic Behaviour 

  Ka I Pun, Violet; Henrio, Ludovic; Johnsen, Einar Broch (HVL-Rapport;8/2020, Report, 2020)
  Active objects extend the Actor paradigm with structured communication using method calls and futures. Active objects are, like actors, known to be data race free. Both are inherently concurrent, as they share a fundamental ...
 • Matpakkelunsj, smørelunsj eller varmlunsj? Ungdomsskoleelevers erfaringer og oppfatninger av ulike skolemåltidsordninger 

  Bjørndal, Bodil; Fossgard, Eldbjørg; Aadland, Eli Kristin (HVL - Rapport;7/2020, Report, 2020-08)
  Skolemåltid i Trøndelag er initiert og finansiert av Fylkesmannen i Trøndelag og omfatter åtte kommuner i fylket. Et overordnet mål for skolemåltidsprosjektet er å utvikle en modell for skolemåltider ved barne- og ...
 • Blinde som ikke blir sett: Synshemmedes møte med Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) 

  Risøy, Sølvi Marie (HVL-rapport;6/2020, Report, 2020-07)
  Hovedfunn Opinion-undersøkelsen: En kvantitativ undersøkelse av bruk av BPA blant synshemmede. •68 % av synshemmede mottar ikke kommunale tjenester. •Nær halvparten av de synshemmede oppgir at de ikke trenger BPA, mens ...
 • Gjennomstrøyming og fråfall ved Høgskulen på Vestlandet 

  Waage, Lene Borgen; Bjelle, Terje Erik (HVL - Rapport;5/2020, Report, 2020-06)
  I dette arbeidet er me opptekne av gjennomstrøyming og fråfall i utdanningane ved Høgskulen på Vestlandet. Me er opptekne av skilnader og variasjonar mellom HVL og andre universitet og høgskuler og internt ved HVL. Her ...
 • Vitenskapelig publisering ved HVL 2019 

  Seland, Eli Heldaas; Vik-Haugen, Lise (HVL - Rapport;4/2020, Report, 2020-05)
  HVL rapporterte inn 848 vitenskapelige publikasjoner, og oppnådde 725 poeng i 2019. Det var en økning fra 2018 på 20 % i både publikasjoner (144) og poeng (122,5). Det er en større endring enn vi har hatt de siste årene. ...
 • Minus og minus er fremdeles pluss! Utvikling i matematikklæringen på barnetrinnet 

  Haara, Frode Olav (HVL - Rapport;3/2020, Report, 2020-05)
  Lurer du på om det du lærte i matematikk da du gikk på barneskolen skiller seg mye fra det elevene lærer i dag? Synes du som forelder at det av og til er vanskelig å forstå det som står i matematikkbøkene ditt barn bruker, ...
 • Tverrfagleg innovasjonscamp for ingeniør- og sjukepleiestudentar ved campus Førde 

  Kyrkjebø, Dagrun; Husabø, Eivind Standal; Sande, Joar (HVL - Rapport;1/2020, Report, 2020-05)
  Læringsutbyttebeskrivelsar frå nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring seier at studentane skal kjenne til nytenking, entreprenørskap og innovasjonsprosessar. HVL arrangerer i samarbeid med Ungt Entreprenørskap ...
 • Idrettsutdanningane ved Høgskulen i Sogn og Fjordane: Frå 1 vekttal til 300 studiepoeng 

  Aaberge, Kari (HVL - Rapport;2/2020, Report, 2020-05)
  Dette er ei historieforteljing om idrettsutdanninga i Sogndal. Ei forteljing om korleis vi målbevisst arbeidde frå kroppsøvingstilbodet på lærarutdanninga i 1972 til NOKUT-godkjent master i idrettsvitskap i 2016. Ei utvikling ...
 • Råd for restaurering av to naturtype-lokalitetar i Tynjadalen, Lærdal 

  Auestad, Inger; Hansen, Hanna A.; Hauge, Leif (HVL-notat fra Høgskulen på Vestandet;1/2020, Working paper, 2020)
  Notatet inneheld råd for restaurering av to naturtypelokalitetar i Tynjadalen, Lærdal kommune, i samband med etablering av røyrgate i Tynjadalen kraftverk. Kort samanfatta rår vi til at ein avgrensar inngrepa mest mogleg ...
 • Om tre små studiestadar i Norge 

  Bjelle, Terje Erik (HVL - Rapport;1/2019, Report, 2019)
  I dette arbeidet ser eg på utviklinga ved tre små studiestadar i Norge sidan dei fekk distriktshøgskular for kring 50 år sidan. Volda, Bø og Sogndal vart studiestadar i ein periode då desentralisering og det å ta heile ...