Collections in this community

Recent Submissions

 • Hvordan skrive en førstelektorsøknad? - En erfaringsbasert veileder til opprykksprosessen 

  Bjelland, Camilla; Halland, Sissel Aastvedt; Winje, Annette Kristoffersen (HVL-Notat;2024/8, Working paper, 2024)
  Dette HVL-notatet er et resultat av et utviklingsarbeid utført av Camilla Bjelland, Sissel Aastvedt Halland og Annette Kristoffersen Winje. Utviklingsarbeidet handler om våre erfaringskunnskaper knyttet til prosessen med ...
 • The UTFORSK Project 2018-2021. Final Report 

  Allern, Tor-Helge (HVL-rapport;2024/3, Report, 2024)
  The UTFORSK Project (2018-2021) in drama and applied theatre has a nearly 20 years history, developed from networking between HVL (Faculty of Teacher Education, Arts and Sports) and STA (Shanghai Theatre Academy, Faculty ...
 • From STEAM to… SENSE.STEAM. Re-acquainting ourselves with attentiveness 

  Colucci-Gray, Laura; Heuling, Lydia Schulze (HVL-Notat;2024/6, Working paper, 2024)
  This article is the first in a series on art and science in education. The text introduces the idea of integrating art and science in education, with a focus on two key points. Firstly, we examine the practical application ...
 • Attentiveness in Action. “Sounds for Mortal Ear” for three Voices and Glass harp 

  Østergaard, Edvin (HVL-Notat;2024/5, Working paper, 2024)
  This article documents and discusses a fascinating workshop organized by the EU-funded Project SENSE., which combines music and physics to display the potential of transdisciplinary STEAM or art-integrated STEM education. ...
 • Rapport emneutvikling: Studentaktive læringsformer i videreutdanning i karriereveiledning (2021-2022) 

  Paulsen, Oda Notevarp (HVL-rapport;2024/1, Report, 2024)
  Denne rapporten beskriver utprøving av studentaktive læringsformer i en videreutdanning i karriereveiledning ved Høgskolen på Vestlandet våren 2022. Rapporten redegjør for et utviklingsarbeid og forskning på egen ...
 • Zosimos, Marie og Agathodam – en obokonsert 

  Stalheim, Jostein (HVL-notat;2024/3, Working paper, 2024)
  To konserter med et verk jeg har skrevet til oboisten Marie Tetzlaff, sopranen Ditte Marie Bræin og musikere fra Kringkastingsorkesteret: Sara Övinge – fiolin, Kolbjørn Holthe – fiolin, Andres Maurette O´Brien – bratsj, ...
 • Sort Glimmer – Hrafntinna, 2020-2022 

  Stalheim, Jostein (HVL-notat;2024/2, Working paper, 2024)
  Sort Glimmer er eit prosjekt som enda opp med fleire framsyningar i Norge og Island. Dette prosjektet har ei lang fartstid; frå tidleg utforsking, skisser, workshop og øvingar, til framføringar av musikken i ulike samanheng, ...
 • Resonant Bodies - konsertturné 

  Stalheim, Jostein (HVL-notat;2024/1, Working paper, 2024)
  Kjernen i turnen var et samarbeid mellom Nguyễn Thanh Thủy, Stefan Östersjö og meg i tillegg til å bringe inn erfarne utøvere med forskjellig bakgrunn og sjangre. Vi ville sette søkelys på improvisasjon, elektronikk og til ...
 • Rosettas Stone framført på Polyfon konferansen 09. 

  Stalheim, Jostein (HVL-notat;2024/4, Working paper, 2024)
  Operaen Rosetta’s Stone er et samarbeid mellom komponistene John G. Bilotta og Jostein Stalheim, og librettistene Oded Ben-Horin og John McGrew. Dette prosjektet var en oppføring av en scene på Polyfon-konferansen i Mimes ...
 • Korleis går dei yngste i barnehagen i dialog med ein installasjon, der foto og film er ein integrert del av materiale? 

  Borgenvik, Katrine; Fjellanger, Liv Ingrid; Grønsdal, Ingrid Arnesen Råheim (HVL-Notat;2023/5, Working paper, 2024)
  Installasjonen var utvikla med tanke på dei yngste i barnehagen, som del av undervisninga til fordjupinga Kunstfagleg arbeid i barnehagen, ved barnehagelærarutdanninga på HVL, campus Stord, hausten 2021. Installasjonen ...
 • Platanlønn, Acer pseudoplatanus: Samtale om et kunstnerisk utviklingsprosjekt 

  Sømoe, Kjetil (HVL-notat;2023/8, Working paper, 2023)
  Som friluftsmann og sløydlærer som bor på et småbruk, har jeg et nært forhold til natur og naturbruk. Presset som vi mennesker legger på jordens økosystemer gjør at vi må tenke gjennom alle sider ved vår bruk av materialer ...
 • Brannsikring av personer med funksjons nedsettelser i høye bygg 

  Hagen, Bjarne Christian (HVL-rapport;2023/11, Report, 2023)
  Denne rapporten er utarbeidet som en del av forskningsprosjektet: BUILDER - Building design for At-risk groups (NFR 301569). Rapporten vil identifisere personer i risikoutsatte grupper som bor, arbeider og overnatter i ...
 • Borni Leikar/Maati Kahe 

  Skjerdal, Lena (HVL-notat;2023/10, Working paper, 2023)
  I denne teksten vert det reflektert over den skapande prosessen med å lage ny musikk frå fyrste møtet med diktet «Borni Leikar» av Olav H. Hauge fram til offentleg digital lansering og internasjonal distribusjon av singelen ...
 • LeiKre - ei kollektiv utforsking i leire 

  Eide, Gro Merete; Skarprud, Ingrid (HVL-notat;2023/11, Working paper, 2023)
  LeiKre stiller seg i ein kunstnarisk tradisjon med å utforske leira sin materialitet. I dette prosjektet ser vi på korleis barn sine prosessar kjem fram i det kollektive der ein har opne rammer og store mengder materialar ...
 • EP’en «Deilig er den himmel blå» med Volve Vokal: Refleksjon i et kunstnerisk utviklingsarbeid 

  Espedal, Gro (HVL-Notat;2023/7, Working paper, 2023)
  Denne kunstneriske refleksjonen tar for seg en konkret kunstproduksjon i ensemblet Volve Vokal – en EP med tittelen: «Deilig er den himmel blå». Utgivelsen ble publisert i desember 2021 og består av fem korstykker, alle a ...
 • Auditomosjon – haptisk lydkunst 

  Hoem, Jon Øivind; Ringheim, Johannes; Enger, Ragnhild; Goodwin, Jeanett Ann (HVL-Notat;2023/12, Working paper, 2023)
  Auditomosjon er en lydinstallasjon bestående av store tekstile objekter – det vi kaller lydskapninger. Installasjonen består av 15 slike lydskapninger, hver av disse inneholder en høyttaler og en datamaskin som oppfatter ...
 • Aquafoni – interaktiv lydinstallasjon – over fem avsatser 

  Hoem, Jon Øivind; Ringheim, Johannes; Skreden, Marie (HVL-Notat;2023/13, Working paper, 2023)
  Aquafoni er det vi kan betegne som en mikrolokativ lydinstallasjon, forstått som et estetisk uttrykk som påvirkes av relativt små endringer i plassering (brukerens plassering og objekters plassering i et avgrenset rom). ...
 • Auditolocomotiv – automatoner som tegner 

  Hoem, Jon Øivind; Goodwin, Jeanett Ann; Bråten, Ingvard (HVL-Notat;2023/14, Working paper, 2023)
  Auditolocomotiv er en installasjon bestående av automatoner som tegner, på bakgrunn av programmerte egenskaper, formgitt og tilpasset av elever i grunnskolen. Dette notatet redegjør for bakgrunnen for prosjektet, noen ...
 • Studieløp i alternativ praksis under koronapandemien vår – 2020 

  Søreide, Hilde; Hagenes, Astri Johanne; Bruland, Inger Oline (HVL-rapport;2023/9, Report, 2023)
  Under korona-pandemien i 2020 vart høgskular og sjukepleiepraksis stengt 12.mars. Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) campus Førde vart alle studentane som var i praksis ved sjukepleieutdanninga stoppa. Det førte til at ...
 • Brannsikring av personer med funksjons nedsettelser i høye bygg 

  Hagen, Bjarne Christian (HVL-rapport;2023/11, Report, 2023)
  Denne rapporten er utarbeidet som en del av forskningsprosjektet: BUILDER - Building design for At-risk groups (NFR 301569). Rapporten vil identifisere personer i risikoutsatte grupper som bor, arbeider og overnatter i ...

View more