Nye registreringer

 • Gjennomstrøyming og fråfall ved Høgskulen på Vestlandet 

  Waage, Lene Borgen; Bjelle, Terje Erik (HVL - Rapport;5/2020, Report, 2020-06)
  I dette arbeidet er me opptekne av gjennomstrøyming og fråfall i utdanningane ved Høgskulen på Vestlandet. Me er opptekne av skilnader og variasjonar mellom HVL og andre universitet og høgskuler og internt ved HVL. Her ...
 • Vitenskapelig publisering ved HVL 2019 

  Seland, Eli Heldaas; Vik-Haugen, Lise (HVL - Rapport;4/2020, Report, 2020-05)
  HVL rapporterte inn 848 vitenskapelige publikasjoner, og oppnådde 725 poeng i 2019. Det var en økning fra 2018 på 20 % i både publikasjoner (144) og poeng (122,5). Det er en større endring enn vi har hatt de siste årene. ...
 • Minus og minus er fremdeles pluss! Utvikling i matematikklæringen på barnetrinnet 

  Haara, Frode Olav (HVL - Rapport;3/2020, Report, 2020-05)
  Lurer du på om det du lærte i matematikk da du gikk på barneskolen skiller seg mye fra det elevene lærer i dag? Synes du som forelder at det av og til er vanskelig å forstå det som står i matematikkbøkene ditt barn bruker, ...
 • Tverrfagleg innovasjonscamp for ingeniør- og sjukepleiestudentar ved campus Førde 

  Kyrkjebø, Dagrun; Husabø, Eivind Standal; Sande, Joar (HVL - Rapport;1/2020, Report, 2020-05)
  Læringsutbyttebeskrivelsar frå nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring seier at studentane skal kjenne til nytenking, entreprenørskap og innovasjonsprosessar. HVL arrangerer i samarbeid med Ungt Entreprenørskap ...
 • Idrettsutdanningane ved Høgskulen i Sogn og Fjordane: Frå 1 vekttal til 300 studiepoeng 

  Aaberge, Kari (HVL - Rapport;2/2020, Report, 2020-05)
  Dette er ei historieforteljing om idrettsutdanninga i Sogndal. Ei forteljing om korleis vi målbevisst arbeidde frå kroppsøvingstilbodet på lærarutdanninga i 1972 til NOKUT-godkjent master i idrettsvitskap i 2016. Ei utvikling ...
 • Om tre små studiestadar i Norge 

  Bjelle, Terje Erik (HVL - Rapport;1/2019, Report, 2019)
  I dette arbeidet ser eg på utviklinga ved tre små studiestadar i Norge sidan dei fekk distriktshøgskular for kring 50 år sidan. Volda, Bø og Sogndal vart studiestadar i ein periode då desentralisering og det å ta heile ...