Nye registreringer

  • Råd for restaurering av to naturtype-lokalitetar i Tynjadalen, Lærdal 

    Auestad, Inger; Hansen, Hanna A.; Hauge, Leif (HVL-notat fra Høgskulen på Vestandet;1/2020, Working paper, 2020)
    Notatet inneheld råd for restaurering av to naturtypelokalitetar i Tynjadalen, Lærdal kommune, i samband med etablering av røyrgate i Tynjadalen kraftverk. Kort samanfatta rår vi til at ein avgrensar inngrepa mest mogleg ...