Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKnudsen, Vilde Rød
dc.date.accessioned2019-06-25T09:13:24Z
dc.date.available2019-06-25T09:13:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602018
dc.descriptionGrunnskolelærerutdanning 5-10 Avdeling for lærerutdanning og idrett Institutt for lærerutdanning 10 mai 2019nb_NO
dc.description.abstractDet har blitt hevdet at skolene ikke lykkes med å ivareta prinsippet om tilpasset opplæring. Det har vært mindre fokus på hvordan tavleundervisning ivaretar prinsippet om tilpasset opplæring. Jeg har derfor forsøkt å finne ut hvordan lærere legger til rette for tilpasset opplæring ved bruk av tavleundervisning. Ved å observere og intervjue lærere fikk jeg innblikk i både tanker, erfaringer og praktiseringer av tilpasset opplæring ved tavleundervisning. Hovedbudskapet i teksten er at å ha fokus på aktivitet i læringsarbeidet skaper grobunn for læring. Argumentene som underbygger dette synet er funnene om at det er var fler aktive elever i klasserommet hvor det i større grad var fokus på elevaktivitet og tilpasning ved bruk av åpne oppgaver. Konklusjonen er at lærere bruker variasjon, tilpassede oppgaver, lekser, klasseromsamtale og at elevene får bidra i bruken av tavlen for å ivareta prinsippet om tilpasset opplæring ved tavleundervisning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleTilpasset opplæring ved tavleundervisningnb_NO
dc.title.alternativeAdaptive education by blackboard teachingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber33nb_NO
dc.description.localcodePE379nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal