Now showing items 1-20 of 128

  • 2:4 avlösningssystem ombord på norska försyningsfartyg 

   Carlsiö, Filip; De Geer, Filip; Teymouri, Pojan (Bachelor thesis, 2014-07-16)
   Denna uppgift har som föremål att belysa en aktuell problemställning. ”Vilka fördelar och olämpligheter menar den maritima näringen att ett 2:4 avlösningssystem skulle kunna medföra för den norska försyningsverksamheten?”. ...
  • A case study of Flettner rotors on a fjord crossing ferry in Norway 

   Eielsen, Jørgen Schmidt; Moan, Kornelius Teigen; Stenberg, Line Beate Bubandt; Virkesdal, Torstein (Bachelor thesis, 2019)
  • Administrativt arbeid og hvordan det oppleves av norske dekksoffiserer 

   Nilsen, Karl-Henrik; Våga, Georg Opsal; Moe, Mats (Bachelor thesis, 2018)
  • Algoritmer og sensorer som en drone trenger for å delta i AutoDrone 2020 

   Stavland, Jarle; Raa, Sander Davidsen (Bachelor thesis, 2021)
  • Ankerets sikkerhetsfunksjon om bord på norske forsyningsfartøy 

   Næss, Stian; Kristiansen, Dan; Holm, Anders (Bachelor thesis, 2014-07-16)
   I denne oppgaven har vi tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: «Hvordan er ankerets sikkerhetsfunksjon ivaretatt om bord på norske forsyningsfartøy?» Ankeret har en viktig sikkerhetsfunksjon om bord på alle fartøy. ...
  • Ansvarsfordelingen mellom los og navigatør 

   Alfsvåg, Pål; Styve, Are; Larsen, Bente; Øvrebotn, Aleksander (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven tar for seg ansvarsfordelingen mellom los og navigatør. Gjennom intervjuer med loser og navigatører har vi samlet data om hva de sier om ansvarsfordelingen. Vi har deretter undersøkt hvilke faktorer som kan ...
  • Arbeidstillatelser på ferjer og offshorefartøy 

   Haugland, Kenneth; Havsgård, Christian; Lillefosse, Kjartan (Bachelor thesis, 2018)
  • Assessment and Proposals for Improved Transportation Safety on Congo River 

   Munyangeyo, Aaron (Master thesis, 2021)
   Today, maritime transport accounts for the largest part of the world's freight traffic, and significant progress has been made in the maritime industry. Implementation of safety management gives shipping industries to be ...
  • #Atseatoo: Norske mannlige sjøfolk og seksuell trakassering 

   Bjørnsson, Frans; Johansen, Jim Sebastian Moe; Lundøy, Hanne Flesland; Løkås, Marthe Krey (Bachelor thesis, 2020)
  • Barlastvattenkonventionens roll som barriär 

   Henriksson, Oskar; Åström, Frida; Söderberg, Torbjörn; Ekbom, Anders (Bachelor thesis, 2013-07-10)
   Syftet med denna examensuppgift var att se på om den kommande barlastvattenkonventionen kommer kunna uppfylla sin funktion som effektiv barriär för oönskad spridning av arter mellan marina ekosystem. För att kunna undersöka ...
  • Beredskap i Nordområdene 

   Gangåssæter, Rune; Falkeid, Hans Daniel (Bachelor thesis, 2010)
   Denne oppgaven omhandler den norske beredskapen i Nordområdene. Dette området opplever økt interesse internasjonalt på grunn av de store mengdene ressurser som finnes i Arktis. Området har gått fra å ha et sikkerhetspolitisk ...
  • Beredskapsrutiner på passasjerskip 

   Larsen, Gunnhild Mjånes; Tveit, David Olsen; Bjelland, Kristine (Bachelor thesis, 2017)
   In this task we have researched what the crew on board a Ro-Ro passenger ship in international waters, mean about the emergency readiness on board. Our research question was «what does the crew on a Ro-Ro passenger ship ...
  • Brannberedskap på skip i opplag 

   Solvig, Anders; Monsen, Henrik; Olsen, Kjetil Vatland (Bachelor thesis, 2018)
  • BRM, en säkerhetsbarriär? 

   Solén, Karl Johan Daniel; Blåhaga, Simon Anders; Kugelberg, Clas (Bachelor thesis, 2014-07-16)
   Den mänskliga faktorn har historiskt sätt varit en bidragande orsak i katastrofer där människoliv och egendom har gått förlorat. Bland de mer kända olyckorna återfinns till exempel Titanic och Herald of Free Entersprise. ...
  • Broalarmer på hurtigbåter 

   Jørgensen, Jon Erik; Østby, Linn Therese; Hansen, Susanne Finvåg (Bachelor thesis, 2016-06-14)
   Denne oppgaven omhandler temaet Broalarmer på hurtigbåter hvor det er blitt tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan kan broalarmer utgjøre en fare for sikkerheten på hurtigbåter? På hurtigbåtbroene i dag ...
  • Bruk av Weiss’ formel med slakke tanker 

   Edvardsen, Gisle Håland; Johansen, Camilla; Litlehamar, Harald Frette; Nizigiyimana, Divin (Bachelor thesis, 2019)
  • Bør det gjøres strukturelle endringer innenfor nautisk utdanning i Norge? 

   Vormedal, Eirik Heggertveit (Bachelor thesis, 2010)
   Denne bacheloroppgavens tittel og problemstilling er: ”Bør det gjøres strukturelle endringer innenfor nautisk utdanning i Norge?”. Tema for oppgaven har vært i fokus over lengre tid. Formålet har vært å se problemstillingen ...
  • Choice of fuel system for the offshore support fleet 

   Eliassen, Martin Lie; Gudmestad, Ove Tobias (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The stringent requirements of the IMO's emission regulations call for alternative fuels and new ways of powering ships. However, the IMO predicts that technology which could reduce ship emission to zero, will either not ...
  • Closed loop kommunikasjon i broteam 

   Iversen, Alexander Tanem; Furnes, Martin (Bachelor thesis, 2015-07-30)
   I denne oppgaven har vi tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: «Vi ønsker å utforske hvilken rolle kommunikasjonsformen CLC spiller i et broteam under en operasjon». Vi lever i en tid hvor den teknologiske utviklingen ...
  • The contribution of Vessel Traffic Services to safe coexistence between automated and conventional vessels 

   Relling, Tore; Lützhöft, Margareta; Ostnes, Runar; Hildre, Hans Petter (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The maritime industry could face major changes the coming decade. Technology development opens for new ways of operating vessels and autonomy is argued to revolutionise design and operations. However, despite a large focus ...