Now showing items 1-20 of 356

  • Testing av tannhjulspumper 

   Davidsen, Edvard; Solvang, Svein (Bachelor thesis, 1999)
   Rapporten presenterer resultatene av testing av fire forskjellige kombinasjoner av tannhjulspumper med likestrømsmotorer for Delta Pumpefabrikk A/S. Det er fire typer problemstillinger som er tatt opp: 1. Hvordan gangtiden ...
  • Simulering av gass/væskeseparasjon ved hjelp av CFD 

   Handeland, Vidar; Vestbø, Knut. M. (Bachelor thesis, 2001)
   I denne oppgaven er det blitt brukt et CFD verktøy som heter FLOW-3D®. Det blir lagt frem hvordan et slikt verktøy kan brukes til å studere strømning og separasjon av gass og væske i en vertikal separator. Det blir også ...
  • Teknisk/økonomisk analyse av undervannsprosessering 

   Kjartan Algrøy og Øyvind Leknes (Bachelor thesis, 2001)
   Denne rapporten er utarbeidet for å gi vår oppdragsgiver, Knutsen OAS Shipping AS i Haugesund, en dokumentasjon på effekten bruk av undervannsprosessering har på utvinningsgrad og -hastighet, da i første rekke tenkt brukt ...
  • Multifuelforbrenning i store skipsmaskiner 

   Økland, Runar; Tveit, Jan Eirik (Bachelor thesis, 2002)
   Denne oppgaven er utarbeidet for vår oppdragsgiver Knutsen OAS Shipping A/S, som har planer om å bygge et skip som skal transportere komprimert naturgass. I denne forbindelse ønsker de en redegjørelse for mulige ...
  • Nedkjøling av stamfisk 

   Clausen, Karsten; Mølstre, Alvin (Bachelor thesis, 2002)
   I produksjon av laks tas stadig flere virkemidler i bruk for å manipulere tidspunkt for klekking og kjønnsmodening. Tidligere ble det utelukkende benyttet lysmanipulering for å endre på inntreden av disse tidspunktene. I ...
  • ØKO SMELT : Optimalisering av smelteovnsdrift 

   Bringedal, Rune (Bachelor thesis, 2002)
   Hensikten med denne oppgaven var å se på mulighetene for å redusere gassforbruket ved nedsmelting av aluminium ved Hydro Aluminium Karmøy Rolling Mill. Oppgaven er spesielt fokusert på styringen av naturgass brennerne som ...
  • Konseptstudie av kuttesystem for undervanns gassrørledninger 

   Haldorsen, Ronny (Bachelor thesis, 2003)
   På norsk kontinental sokkel ligger det over 6000 km gassrørledning på havbunnen, som transporterer gass fra feltene på norsk kontinentalsokkel og inn til land. En skade på en slik rørledning vil få store økonomiske ...
  • Hydrauliske hurtigkuplinger for anvendelse under vann 

   Bakke, Kjetil; Snørteland, Øystein; Hårde, Arild (Bachelor thesis, 2003)
   Imenco AS er en bedrift som driver med reparasjon og utvikling av utstyr/verktøy for undervannsbruk. De har lenge prøvd å utvikle en forbedret hydraulisk hurtigkobling for bruk under vann. De koblingene som brukes i ...
  • Konstant strekkanordning for styreliner 

   Børseth, Karl Magnus; Lindøe, Odd Einar (Bachelor thesis, 2004)
   Imenco AS er en bedrift som driver med utvikling av utstyr og verktøy for undervannsbruk, og reparasjon/vedlikehold av undervannsutstyr. De har stor erfaring med utstyr som brukes i forbindelse med undervannsoperasjoner ...
  • Naturgass til kraftvarmeproduksjon 

   Hals, Jørn; Høyland, Ole Petter (Bachelor thesis, 2004)
   Hensikten med denne rapporten var å se på muligheten for bruk av naturgass til kraftvarmeproduksjon (Kogen) på Haugalandet. For å finne potensielle plasseringer for kogenanlegg har det blitt sett på to kundegrupper med ...
  • Oppfølgingssystem for vedlikehold av støpeformer 

   Våge, Håkon; Haukås, Arne E.; Bygnes, Odd Helge (Bachelor thesis, 2004)
   Bakgrunnen for dette hovedprosjektet, var at Hydro Aluminium Karmøy hadde et ønske om å registrere utført vedlikehold på formverksted. De har tidligere ikke hatt muligheten å loggføre denne informasjonen i et data ...
  • Kavitasjon og erosjon på rørsiden i varmeveksler 

   Sandvig, Elias (Bachelor thesis, 2005)
   Oppgaven tar for seg korrosjonsformene kavitasjon og erosjon på rørside i bunnkokerne i Train 300 (Sleipner) ved Kårstø prosesseringsanlegg. Ut fra litteraturstudie om kavitasjon og erosjon så det ut som at en rørsats ...
  • Karm-Fork rotasjon 

   Mokleiv, Jostein; Svendsen, Sigbjørn (Bachelor thesis, 2005)
   Karm Fork er et ankerhåndteringsverktøy som produseres ved Karmøy Winch AS. Under produksjon må Karm Fork’en roteres ved montering, men på grunn av vekten (32 tonn) har bedriften problemer med å snu den med de eksisterende ...
  • Drift- og miljøutfordringer ved sjøvannssystemet på Kristin 

   Anglevik, Katrin E.; Strømsvold, Kjersti (Bachelor thesis, 2005)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i sjøvannssystemet på Kristin, som er et av de viktigste systemene om bord på en plattform. Det er dette systemet som kjøler ned de viktigste komponentene på plattformen. Det har allerede ...
  • Rørbevegelse på havbunnen 

   Wahlberg, Erling; Sørensen, Andreas Hausken (Bachelor thesis, 2005)
   I Nordsjøen ligger flere tusen kilometer med olje og gassledninger, disse kan bevege seg av ulike årsaker. Forskjellige driftstrykk og temperaturer, samt miljø og naturkrefter spiller inn. Det finnes oljefelt som er mer ...
  • Tapping av rein oksid til katode 

   Helvik, Kjetil (Bachelor thesis, 2005)
   Prosjektet kjem til å bli montert og sett i drift før sommeren og dette ser ut til å bli eit velukka prosjekt. Det som blir det viktigaste måleparameter er kalkyle opp mot kostnader. Dette ser ein ikkje før ein dokumenterer ...
  • Gassbehandlingssystemet på Kristin 

   Bjotveit, Arve; Lærum, Jorunn Lovise (Bachelor thesis, 2005)
   Dette hovedprosjektet har gått ut på å lage en forenklet oversikt over gassbehandlingssystemet på Kristinplattformen og å foreslå en redesign av et prosessledd. Kristinplattformen er en produksjonsplattform for gass ...
  • Konstruksjon og dimensjonering av trapp-/heistårn med plattform og landgang 

   Øverland, Marit; Aarak, Per Morten (Bachelor thesis, 2005)
   Oppgåva tar for seg konstruksjon og dimensjonering av eit trapp-/heistårn med plattform og landgang. Tårnet skal fungere som bindeledd mellom land og flyterigger som kjem inn til bedrifta Westcon for reparasjon/vedlikeha ...
  • Undervannsinstallasjon av betongmatter 

   Nicolaisen, Vibece (Bachelor thesis, 2005)
   Oppgaven ble gitt av DeepOcean AS, Haugesund, som er et ekspanderende firma innen undervannsteknologi og tjenester. DeepOcean AS ønsket å få belyst begrensningene ved legging av betongmatter over gassrørledningen Ormen ...
  • Trykkreduseringsstasjon for CNG 

   Nesheim, Morten; Reiersen, Siri Vinje (Bachelor thesis, 2006)
   I denne oppgaven blir forhold vedrørende problemstilling knyttet til trykkredusering av CNG (Compressed Natural Gas). Sentrale punkter er løsninger som hindrer dannelse av kondensat og hydrat. I forsøk til løsning blir det ...