Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKristiansen, Malin
dc.date.accessioned2023-10-27T12:04:50Z
dc.date.available2023-10-27T12:04:50Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3099175
dc.descriptionMaster i grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn, spesialpedagogikk. Høgskulen på Vestlandet, campus Bergenen_US
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen bygger på en dokumentanalyse av tre ulike styringsdokumenter som er relevante i en skole- og utdanningssammenheng. Oppgavens problemstilling er: «Hvordan blir forståelsen av inkludering i en flerkulturell skole uttrykt i 3 relevante styringsdokumenter, og hvilken betydning har dette for feltet?» Målet med studien er å finne ut hvordan inkluderingsprinsippet blir ivaretatt i sammenheng med minoritetsspråklige elever i den norske flerkulturelle skolen. Utvalget av de tre dokumentene er alle underlagt Kunnskapsdepartementet, som har det overordnede ansvaret for utdanningspolitikken i Norge. Analysemetoden i oppgaven bygger i hovedsak på Malteruds (2017) systematiske tekstkondensering. I tillegg bruker jeg det Jacobsen (2015) kaller for tekstgraving. Funnene fra analysen viser at dokumentene av ulik grad fokuserer på å skape et inkluderende fellesskap. De tre dokumentene er alle opptatt av å synliggjøre mangfoldet og tilpasse opplæringen for alle elever. I ett av dokumentene blir også elevenes psykososiale læringsmiljø beskrevet som særlig viktig for å inkludere alle elever. Likevel kommer det også frem at utydelige beskrivelser av hvordan ting skal skje i praksis i forhold til inkluderingen av minoritetsspråklige elever, samt manglende begreper, kan være problematisk for den enkelte skoles forståelse av dokumentene. Videre vises det til et fokus på demokratiske- og norske verdier i dokumentene, som kan skape et påtvunget konsept av inkluderingsprinsippet, hvor de som er på «innsiden» prøver å inkludere de som er på «utsiden»en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectgrunnskolelærerutdanningen_US
dc.subjectspesialpedagogikken_US
dc.subjectflerkulturellen_US
dc.subjectkompetanseutviklingen_US
dc.titleInkludering i en flerkulturell skole: En analyse av styringsdokumenter i skolen, med fokus på minoritetsspråklige elever og inkluderingsprinsippeten_US
dc.title.alternativeInclusion in a multicultural school: An analysis of governing documents in school, with focus on language minority students and inclusionen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMGBSP550en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal