Show simple item record

dc.contributor.authorTrovanelli, Alda Haraldseid
dc.date.accessioned2023-09-06T11:35:19Z
dc.date.available2023-09-06T11:35:19Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3087736
dc.descriptionMaster i grunnskolelærerutdanningen 1. - 7. trinn, samfunnsfag. Høgskulen på Vestlandet, campus Bergenen_US
dc.description.abstractGjennom opplæringsløpet vil elever møte ulike undervisningsmetoder og læringsarenaer. Denne oppgaven belyser bruk av uteskole som undervisningsmetode. Studiens mål er å få innblikk i læreres bruk av nærområdet som ressurs i undervisning for bærekraftig utvikling. Oppgaven baserer seg på informasjon fra grunnskolelærere innhentet i intervju og spørreundersøkelse. I analysekapittelet presenteres funn om hvordan og hvorfor lærerne benytter seg av uteskole, samt hvordan lærerne knytter uteskole opp til undervisning for bærekraftig utvikling (UBU). Resultatene viser at uteskole benyttes i hovedsak for å variere undervisning og for å få inn fysisk aktivitet. Uteskole benyttes også for at elevene skal få en praktisk tilnærming til fagstoffet som undervises i klasserommet. Det kommer ikke frem store skiller mellom bruk av uteskole i spesifikke skolefag og ved tverrfaglig arbeid med bærekraftig utvikling. Det konkluderes med at uteskole benyttes for å danne elevene: minske skillet mellom klasserommet og verden utenforen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectsamfunnsfagen_US
dc.subjectuteskoleen_US
dc.subjectbærekraften_US
dc.subjectundervisningen_US
dc.titleVi skal ikke på turdag, vi skal ha uteskole! En undersøkelse av hvordan lærere bruker uteskole i undervisning om bærekraftig utviklingen_US
dc.title.alternativeIt´s not a walk in the park, it´s outdoor education! A study on how teachers use outdoor education in teaching about sustainable developmenten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMGBSA550en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal