Show simple item record

dc.contributor.authorFjellandsbø, Nikolai
dc.date.accessioned2022-10-03T08:40:48Z
dc.date.available2022-10-03T08:40:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3023238
dc.descriptionMaster i læring og undervisning, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfagen_US
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven var å gjennomføre en kvalitativ studie for å se på hvilken måte lærere, med bakgrunn i kursing rundt tematikken fysisk aktiv læring (FAL), forstår og grunngir bruken av FAL som metode i undervisningen. Kvalitative intervju ble brukt for å besvare oppgavens forskningsspørsmål. Følgende inklusjonskriterier ble brukt: (1) Lærere måtte ha kunnskaper om FAL; (2) Lærere måtte bruke FAL som metode aktivt i undervisningen; (3) Lærere måtte jobbe på barnetrinnet, 1-7. Ved hjelp av SEFAL ble tre deltagere valgt ut, hvorav to deltok i studiet. I analysen av intervjuene ble lærernes begrunnelser for bruken av FAL kategorisert som ulike momenter begrunne bruken av FAL som metode i undervisningen. Resultatet i denne studien viser at lærerne velger å ta i bruk FAL som metode nødvendigvis ikke for å direkte skape resultater, men gjennom FAL kan skape en variert skolehverdag for elevene hvor de opplever samhold, mestring og motivasjon. I funnene kom det også frem det at ingen av informantene opplevde FAL som en metode som skulle erstatte den ordinære undervisningen. Men gi elevene en ny arena hvor elever som kanskje ikke stiller så sterkt i den ordinære undervisningen, en plass å skinne.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleFysisk aktiv læring: På hvilken måte forstår og grunngir lærere bruken av FAL som metode i undervisningen?en_US
dc.title.alternativePhysically active lessons: In what way do teachers understand and justify the use of PAL as a method in teaching?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMAS3-307en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal