Show simple item record

dc.contributor.authorØvrebø, Mirell Stubseid
dc.contributor.authorØvrebø, Sara Celin
dc.date.accessioned2022-09-05T08:40:25Z
dc.date.available2022-09-05T08:40:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015692
dc.description1-7 Masterfag i GLU MGBSP550 Masteroppgave Vestlandsklasse Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag Innleveringsdato: 16.05.2022en_US
dc.description.abstractBakgrunnen for prosjektet er å aktualisere tematikken vold og overgrep mot barn, og øke lærerstudenters kompetanse om temaet. Slik vil dette forskningsprosjektet bidra til å skape en større bevissthet om hva som er nødvendig kompetanse for å kunne møte vold og overgrepsutsatte barn i skolen. Med utgangspunkt i funnene i rapporten «Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle» (Øverlien & Sogn, 2007), har vi undersøkt hvordan lærerstudenter erfarer og opplever undervisningen om vold og seksuelle overgrep gjennom studieløpet. Som ramme for prosjektet har vi tatt utgangspunkt i problemstillingen I hvilken grad opplever 5.årsstudenter at grunnskolelærerutdanningen 1-7 på Høgskulen på Vestlandet, avdeling Bergen, har sikret dem nødvendig kompetanse om vold og seksuelle overgrep mot barn?, og to forskningsspørsmål Hva sier studieprogramplanen for grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 ved Høgskulen på Vestlandet, om hvilken kompetanse lærere skal få om vold og seksuelle overgrep i utdanningen? og Hvilken kompetanse får lærerstudenter om vold og seksuelle overgrep på grunnskolelæreutdanning trinn 1-7 ved Høgskulen på Vestlandet, avdeling Bergen? For å svare på problemstillingen og forskningsspørsmålene gjennomførte vi en webbasert spørreundersøkelse, og en læreplananalyse av studiets programplan. De mest sentrale funnene er • Det eksisterer et sprik mellom den formelle programplanen, hvordan forelesere setter den i verk og studentenes læringsutbytte. • Hovedårsaken til spriket kan se ut til å ligge i organiseringen av undervisningen. • Studentene får kunnskaper, men etterlyser ferdigheter om hvordan identifisere, møte og følge opp barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep. Øverlien og Sogn (2007, s.7) sin rapport dokumenterer at allmennlærere har store kunnskapshull, og at de er svært misfornøyde med hvordan lærerutdanningen forbereder dem på å møte vold og overgrepsutsatte barn. Sammen med endringene som ble gjort i Rammeplanen for lærerutdanninger i 2016 (Kunnskapsdepartementet, 2016), skulle man kunne forvente at alle høyskoler som utdanner lærere har bedret undervisningen om temaene vold og seksuelle overgrep mot barn. Våre funn dokumenterer likevel at undervisningen fortsatt kan være bekymringsfull.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectVolden_US
dc.subjectseksuelle overgrepen_US
dc.subjectlærerstudenteren_US
dc.subjectkompetanseen_US
dc.subjecttraumeren_US
dc.subjectkriseren_US
dc.titleVold og seksuelle overgrep: En studie av lærerstudenters kompetanseen_US
dc.title.alternativeViolence and sexual abuse: A study of the competence of teacher students’en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber100en_US
dc.description.localcodeMGBSP550en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal