Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHufthammer, Linn-Maren Troland
dc.date.accessioned2022-09-02T12:26:35Z
dc.date.available2022-09-02T12:26:35Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015431
dc.descriptionGrunnskolelærerutdanningen 1-7, fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett. Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag Spesialpedagogikk 2, emne 2 – MGBSP550 Innleveringsdato: 16.05.2022en_US
dc.description.abstractFormålet med min masteroppgave er å undersøke hvordan ansatte i PP-tjenesten og i skolen opplever det tverrfaglige samarbeidet seg imellom. Hensikten bak studiet er å skaffe innsikt i hvilke faktorer de ulike tjenestene mener påvirke det tverrfagelige samarbeidet. Studier har vist at samarbeidet kan i noen tilfeller oppleves som utfordrende og at det ofte er delte meninger om hvordan samarbeidet skal foregå i praksis. PP-tjenesten ønsker på sin side et mer systemrettet samarbeid, mens skolen vil at et større fokus på individrettet samarbeid hvor utfordringer hos den enkelte eleven vektlegges i større grad (Fylling & Handegård, 2009). På bakgrunn av det ovennevnte formulerte jeg følgende problemstilling: «Hvordan opplever ansatte i skolen og PP-tjenesten det tverrfaglige samarbeidet seg imellom?». Ettersom jeg ønsker å få innsikt i hvilke tanker og opplevelser de ansatte i PP-tjenesten og i skolen, er det valgt å bruke en kvalitativ tilnærming. Det er valgt å bruke semi-strukturet intervjue som metode. For å kunne besvare problemstillingen er det valgt å intervjue to PP leder, en PP-rådgiver og to lærere ansatt i skolen. Funnene har blitt til gjennom en hermeneutisk og fenologisk forståelsesramme, og analysen er utført med fokus på meninger og opplevelser. Funnene indikerer at skolen og PP-tjenesten har ulike perspektiver på hvordan det tverrfaglige samarbeidet skal organiseres. PP-tjenesten på sin side ønsker mer systemrettet samarbeid, mens skolen på sin side er ønsker mer individrettet samarbeid. Det foreligger også en frustrasjon hos lærere ved at PP-tjenesten ikke viser hensyn og respekt i forhold til utarbeiding med sakkyndig vurdering. Videre påpeker informantene på flere faktorer som er viktig for et optimalt samarbeid: Det ble blant annet nevnt struktur i organiseringen, faste møtepunkt, faste kontaktperson, tid, tilgjengelighet, avklarte roller og forventinger til hverandre.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectPP-tjenestenen_US
dc.subjecttverrfaglig samarbeiden_US
dc.subjectskoleen_US
dc.subjectopplevelseen_US
dc.titleEt innblikk i opplevelsen av det tverrfaglige samarbeidet mellom skolen og PP-tjenestenen_US
dc.title.alternativeAn insight into the experience of the interdisciplinary collaboration between the school and the educational psychology serviceen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber94en_US
dc.description.localcodeMGBSP550en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal