• Fotografisk portrett: Eit kunstnarisk utviklingsarbeid 

      Svanberg, Kari Mendelejev (Master thesis, 2021)
      I denne masteroppgåva utforskar eg det fotografiske portrettet gjennom kunstnarisk utviklingsarbeid. Problemstillinga mi er: Kva kan eit fotografisk portrett vera? For å svare på problemstillinga har eg stilt tre ulike ...