• Digital kompetanse i arbeid med språk og estetiske fag i barnehagen: Dei vaksne sitt perspektiv 

      Grønsdal, Ingrid; Borgenvik, Katrine; Fjellanger, Liv Ingrid; Aksnes, Kirsti; Hansen, Hannah; Espeland, Åsmund; Vangsnes, Vigdis; Espeland, Magne (Report, 2019)
      Prosjektet “Utvikling av berekraftige praksisar for digital teknologibruk innan språk og estetiske fag i barnehagen” (2017- 2020) forkorta til DigiSus1, er eit kompetanseutviklingsprosjekt som er finansiert av Norges ...