Show simple item record

dc.contributor.authorStamnesfet, Hege
dc.date.accessioned2021-09-27T06:09:14Z
dc.date.available2021-09-27T06:09:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783571
dc.descriptionMaster i spesialpedagogikk, Fakultet for lærerutdanning, kunst og idrett Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfagen_US
dc.description.abstractMinoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående skole har rett på særskilt språkopplæring, jf. §2-8 og §3-12 i Opplæringslova, dersom elever ikke har ‘tilstrekkelig ferdigheter i norsk’. Fokuset i denne masteroppgaven har vært å se på hvilke kartleggingsmateriell skolene i tidligere Hordaland fylke bruker for å kartlegge norskferdigheter i innføringstilbud, hva disse brukes til og deretter å vurdere reliabilitet og validitet i prøvene. Undersøkelsen min var todelt. Først sendte jeg ut et kort, nettbasert spørreskjema til alle 25 skoler i tidligere Hordaland fylke som på sine nettsider informerer om at de har innføringstilbud, og jeg fikk inn svar fra lærere på 17 ulike skoler. Deretter ble det gjennomført en systematisk analyse av 14 kartleggingsprøver ved hjelp av EFPA Test Review Model. Denne undersøkelsen av kvaliteten av instrumentene ble gjort ved å bruke internasjonale standarder for å undersøke kvaliteten i tester som brukes til utdanningsformål. Resultatene viser at skoler kartlegger ofte og bruker ofte flere ulike kartleggingsverktøy for å kartlegge elever, og at prøvene brukes til ulike formål, som å tilpasse undervisningen, nivådele grupper og avdekke vansker på første- eller andrespråket. Den viser også at noen av prøvene brukes for å vurdere om elever har rett til særskilt språkopplæring (jf. §2-8 og §3-12 i Opplæringslova), noe som gjør at prøven anses som ‘high stake’ fordi den kan ha store konsekvenser for elevens videre opplæring. I drøftingen problematiseres det også at begrepet ‘tilstrekkelig norskferdigheter’ ikke er avklart i lov eller forskrift, og at det er uklart hva som egentlig avgjør om en elev har eller ikke har rett til særskilt språkopplæring. Litteraturgjennomgangen viser at de fleste kartleggingsprøvene som brukes i liten eller ingen grad vurderes i forhold til reliabilitet og validitet. Funnene i denne studien viser at det er et stort behov for at kartleggingsmateriell som brukes i skolen for å kartlegge minoritetsspråkliges språkferdigheter, må vurderes i forhold til reliabilitet og validitet for å sikre at elever vurderes etter prøver som måler det de sier de skal måle og som gir resultater man kan stole på. I tillegg må begrepet ‘tilstrekkelige norskferdigheter’ avklares i lov eller forskrift, slik at alle har den samme forståelsen av når en elev skal ha opplæring etter ordinær læreplan.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleEn systematisk litteraturgjennomgang av kvalitet i instrumenter brukt til språkkartlegging i innføringstilbud i tidligere Hordaland fylkeen_US
dc.title.alternativeA Systematic Review of the Quality of Language Mapping Tests in Introductory Courses in Previously Hordaland Countyen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMASPED3-303en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal