Show simple item record

dc.contributor.authorThorkildsen, Synne
dc.date.accessioned2021-09-23T12:42:34Z
dc.date.available2021-09-23T12:42:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780785
dc.descriptionMasteroppgave i læring og undervisning Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett / Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfagen_US
dc.description.abstractHøsten 2020 ble Kunnskapsløftete 2020 tatt i bruk i Norsk barne- og ungdomsskole. Som en del av denne fagfornyelsen er det nye tverrfaglige tema Folkehelse og Livsmestring. Denne studien er et resultat av min interesse for kvalitetsutvikling i skolen og et ønske om et innblikk i læreres opplevelse av en ny reformidé i Norsk skole (Røvik, 2014). Jeg forståelse for hvordan det tverrfaglige tema Folkehelse og Livsmestring oppfattes og iverksettes i praksis fra lærernes ståsted ved å ta utgangspunkt i tre forskningskategorier. «Lærerrollen i møte med læreplanreformen», «Lærernes oppfatning og arbeid med Folkehelse og Livsmestring i praksis» og «Skolen som lærende organisasjon». Med utgangspunkt i fem kvalitative forskningsintervju og en sosialkonstruktivistisk tilnærming til problemstillingen belyser denne studien lærerrollens kompleksitet og hvilke elementer ved skolen som organisasjon som er viktig i møte med nye læreplanreformer. Studien viser både ulikheter og fellestrekk for hvordan Folkehelse og Livsmestring oppleves av fem lærere på 4-7. trinn. Det er en felles opplevelse av Folkehelse og Livsmestring som et positivt tilskudd til læreplanen. Det kommer til syne et økt fokus på psykisk helse i informantenes oppfatning av Folkehelse og Livsmestring. Det viser seg også at informantene føler mangel på forståelse for hvordan Folkehelse og Livsmestring er ment å arbeide med i praksis. På et punkt i implementeringsprosessen, hvor en trygg samarbeidskultur og profesjonsutvikling er viktig oppleves også begrensninger som følge av Covid-19. Informantene opplever at den digitale kommunikasjonen setter grenser for profesjonsfeleskapets læring som bidrar til manglende felles språk og visjoner i møte med Folkehelse og Livsmestring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleLærerens oppfatning av det tverrfaglige tema Folkehelse og Livsmestringen_US
dc.title.alternativeThe teachers perception of Public Health and Life Masteryen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMAS3-307en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal