Show simple item record

dc.contributor.authorBrekke-Bergh, Ingrid Johanne
dc.date.accessioned2020-12-22T08:05:58Z
dc.date.available2020-12-22T08:05:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2720689
dc.descriptionMaster i barnehagekunnskap, campus Bergen 2020en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (Kunnskapsdepartementet, 2017) beskriver at studenter skal kunne utvikle evnen til å analysere egne holdninger, og egne og andres handlinger gjennom refleksjon. Å kunne reflektere og vurdere går igjen i læringsutbyttebeskrivelsene. Hvordan studenters refleksjoner blir støttet og utfordret gjennom veiledningen i praksisperioden vil være interessant å se nærmere på. Veiledning har blitt viktig som en undervisningsform i barnehagelærerutdanningen, og det er derfor interessant å lære mer om veiledningens betydning for studenters refleksjon. Problemstilling: «Hva kjennetegner refleksjonen i en veiledningssamtale i praksisopplæringen?» Metode: Det ble gjort en kvalitativ studie, med videoobservasjon, semistrukturert intervju og ikke-deltakende observasjon, av et veiledningspar som besto av en student og en praksislærer. Funn: Funn viser at det er spesielt tre elementer som kjennetegner denne veiledningen. Det er støtte, utfordring og motstand. Disse tre elementene er med på å åpne for, skape og legge til rette for refleksjon, samtidig som de også er med på å delvis hindre refleksjon. Konklusjon: Veiledning har sterk tradisjon i å være støttende, men støtte viser seg å ikke være tilstrekkelig nok for å utvikle refleksjon og kritisk tenking. Dersom motstand og utfordring blir en større del av veiledningen, kan dette bidra ytterligere til, eller åpne for refleksjon i veiledningen. Ved å knytte refleksjon til motstand og utfordring, viser dette seg å være noen aspekt som ytterlige kan bidra til eller åpne for refleksjon i veiledningen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleRefleksjon i en veiledning av barnehagelærerstudenten_US
dc.title.alternativeReflection in a guidance conversation of a kindergarten teacher studenten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber81en_US
dc.description.localcodeMBA507en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal