• Tverrfagleg innovasjonscamp for ingeniør- og sjukepleiestudentar ved campus Førde 

      Kyrkjebø, Dagrun; Husabø, Eivind Standal; Sande, Joar (HVL - Rapport;1/2020, Report, 2020-05)
      Læringsutbyttebeskrivelsar frå nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring seier at studentane skal kjenne til nytenking, entreprenørskap og innovasjonsprosessar. HVL arrangerer i samarbeid med Ungt Entreprenørskap ...