• Samkøyring og utvikling av bachelorutdanningane i sjukepleie ved HVL 

      Kyrkjebø, Dagrun; Heggdal, Hanne Marie (HVL-Rapport;9/2020, Report, 2020)
      Rapporten omhandlar erfaringar og resultat av prosjektarbeidet samkøyring og utvikling av bachelorutdanningane i sjukepleie ved fakultet for helse- og sosialvitskap ved HVL. Arbeidet munna ut i ein ny studieplan for bachelor ...