Show simple item record

dc.contributor.authorBremers, Karlis
dc.contributor.authorBremers, Karlis
dc.date.accessioned2014-08-08T06:52:20Z
dc.date.available2014-08-08T06:52:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/216905
dc.descriptionGrunnskulelærar 5-10 PE379 Mai 2014 1nb_NO
dc.description.abstractDet er mange faktorar og moment som er viktige for å sikre ei god matematikkopplæring. Moment som t.d. relasjon mellom lærar og elev, auke motivasjon for faget og læraren sin klasseleiing som viktige for å lukkast når ein underviser i alle fag (Imsen, 2010). Likevel lurer eg på om det i dag er for lite fokus på føring av matematikkoppgåver, og om det er for lite bevisstheit rundt matematikkføring hjå lærarar. Formålet med val av tema og problemstilling er at eg ynskjer å finne ut om det finst forskjellar på måtar å føre på hjå lærarar. Eg ynskjer også å få ei djupare forståing for kvifor dei nyttar deira måtar å føre på, og kva dette kan ha å seie for matematikkopplæringa i skulen. For å forstå kvifor føring av matematikkoppgåver er eit interessant tema å undersøkje, kjem eg til å trekkje frem relevant teori innan matematikkopplæring. Problemstilling: Korleis fører fire lærarar eit sett med utvalde oppgåver, og kvifor gjer dei det akkurat slik?nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectmatematikkopplæringnb_NO
dc.subjectmatematikkoppgåvernb_NO
dc.subjectmatematikkføringnb_NO
dc.subjectføringnb_NO
dc.subjectmatematikknb_NO
dc.titleFøring av matematikkoppgåver Korleis fører fire lærarar eit sett med utvalde oppgåver, og kvifor gjer dei det akkurat slik?nb_NO
dc.title.alternativeWriting Mathematical Tasksnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record