Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLarsen, Elisabeth Dale
dc.contributor.authorNyhus, Marianne
dc.date.accessioned2014-06-13T08:54:06Z
dc.date.available2014-06-13T08:54:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/196406
dc.descriptionFørskulelærarutdanninga SF3-312 Mai, 2014nb_NO
dc.description.abstractBarns seksualitet er eit viktig tema, men som blir lite snakka om. Det er lite forsking og litteratur om det (Kimerud, 2009). Me har starta med ein omgrepsavklaring på barns seksualitet, barns seksuelle uttrykk og tabu, for å få ei innsikt i kva som ligg i dei ulike omgrepa. I teorien har me starta direkte med kva barns seksualitet er og korleis utviklinga går føre seg. Deretter tek me føre oss om det er eit ikkje-eksistreande tema, og kva som kan vere grunnar til at det har blitt det. Me har valt å sette opp oppgåva på denne måten for å setje lesar inn i kva barns seksualitet omhandlar. Heilt til slutt har me med litt historisk tilbakeblikk for at ein skal sjå korleis utviklinga har vore. Sidan det ikkje finst så mykje teori på området, har det vore vanskeleg for oss å finna relevant litteratur. Me har plukka ut den litteraturen som er nyast på dato, og mest relevant for oppgåva vår.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectseksualitetnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjecttabunb_NO
dc.titleBarns seksualitet – tabu, eller berre ubehageleg? : ei oppgåve om kvifor barns seksualitet ikkje blir snakka om i barnehagen.nb_NO
dc.title.alternativeChildren’s sexuality – is the subject taboo, or just uncomfortable?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel