Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolbjør, Åsa
dc.date.accessioned2014-06-13T08:23:23Z
dc.date.available2014-06-13T08:23:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/196394
dc.descriptionFørskulelærarutdanning SF3-312 Mai, 2014nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgåva har eg valgt å fokusere på samarbeidet mellom barnehagen og barnevernet. Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn som lev under forhold som kan skade helsa og utviklinga deira, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid (Kunnskapsdepartementet, 2011). For å kunne ta hand om desse barna er barnevernet avhengig av å få opplysningar frå andre. Dei ansatte i barnehagen er i ein sentral posisjon i forhold til å kunne observere og motta informasjon om barns omsorgs- og livssituasjon grunna sin daglege og nære kontakt med både barn og foreldre (Bunkholdt & Sandbæk, 2008). Det er derfor viktig at dei ansatte i barnehagen oppfyller opplysningsplikta når den inntrer og gir opplysningar til barnevernet. Likevel viser bufetat (2012) til tal som seier barnehagen står for berre fem prosent av bekymringsmeldingane til barnevernet. På grunnlag av dette kan ein stille seg spørsmål om samarbeidet mellom barnehagen og barnevernet er godt nok?nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectbarnehagennb_NO
dc.subjectbarneverntenestennb_NO
dc.subjectbarnevernssamarbeidnb_NO
dc.titleBarnehagen og barneverntenesta- eit betydingsfullt samarbeid : ei oppgåve om samarbeidet mellom barnehagen og barneverntenestanb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber27nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel