Show simple item record

dc.contributor.authorStenehjem, Walther Halrynjo
dc.date.accessioned2012-12-14T07:56:19Z
dc.date.available2012-12-14T07:56:19Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/150323
dc.descriptionGlobal Knowledge. GK302. Mai, 2012no_NO
dc.description.abstractEg valte tema på grunnlag av at kulturfaktoren var noko som slo meg som rart og vanskeleg å forklare i byrjinga. Men etter kvart som eg lærte meir så forsto eg meir om kvifor lærarane på SOS-barnehagen gjorde dei vala dei gjorde i undervisningssamanheng. Problemstillinga mi er som følgjande: Kva meiner førskulelærarane i SOS-barehagen i Livingstone er ein god førskulelærar? Og korleis kan dette forstås kontekstuelt? Framgangsmåten min for oppgåva var å gå fram ved bruk av ein kvalitativ metode, derav intervju og observasjon var det som var dominant. Eg nytta og relevant teori til å prøve å støtte opp under, samt forklare kva eg fekk av data frå den kvalitative metoden. Som oppsummering over kva eg har funne ut så er det at eg har oppdaga at det er ein forskjell mellom kva teorien seier om praksis og yrkesutførelse av ein førskulelærar ved SOS-barnehagen enn kva som eg har observert i praksis. Dette er det at i teorien i rammeplanen for SOS-barnehagar og gjennom utdanninga så blir det formidla eit læringspedagogikk som fokuserer på læring gjennom leik, og som da er prega av innflytelse frå moderne samfunn. Medan i praksis så fekk eg inntrykket av at læringsmetoden var behavioristisk påverka i tråd med tradisjonelle samfunn.no_NO
dc.language.isonnono_NO
dc.titleKva meiner førskulelærarane i SOS-barehagen i Livingstone er ein god førskulelærar? Og korleis kan dette forstås kontekstuelt?no_NO
dc.title.alternativeWhat does pre-school teachers in the SOS-Kindergarten in Livingstone think is a good pre-school teacher? And how can this be understood contextually?no_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber41 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record