Show simple item record

dc.contributor.authorRoald, Knut
dc.date.accessioned2008-07-29T07:08:55Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.isbn82-466-0067-2
dc.identifier.issn0806-1688
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149545
dc.description.abstractStortinget vedtok våren 1999 å gjennomføre eit treårig forsøksprosjekt der eksterne personar deltar i kvalitetsvurdering i skulen. Sogn og Fjordane er eit av 6 fylke som har vore med i fase II i denne utprøvinga. Statens utdanningskontor har hatt ansvar for prosjektet som er gjennomført ved to vidaregåande- og fire grunnskular i fylket. Hovudmålsettinga har vore å gjere erfaringar med metodar der breitt samansette grupper av eksterne personar går inn og deltar som samtalepartar og ressurspersonar for skular, kommunar og fylkeskommunar. Rapporten drøftar m.a. desse sentrale spørsmåla: - korleis velje fokusområde for vurderingsarbeidet? - korleis rekruttere eksterne deltakarar? - kva type informasjon og skulering trengst ved oppstart ? - korleis utvikle vurderingskriterium ? - kva er eigna organisering og metodar i datainnhentinga ? - korleis melde tilbake vurderingsresultata? - korleis sikre at kvalitetsvurdering fører til kvalitetsutvikling ? Det blir konkludert med at bruk av eksterne deltakarar i skolevurdering er nyttig i forhold til skulens utvikling og legitimitet. Ekstern og intern skulevurdering må sjåast i samanheng. Ein må arbeide vidare med modellar som er minst mogleg kostnadskrevjande. Det blir rådd til at departementet endrar forskriftene for skuleverket slik at skulane jamleg nyttar eksterne deltakarar i vurderingsarbeidet sitt.en
dc.format.extent2721055 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesHSF Rapporten
dc.relation.ispartofseries3/2002en
dc.subjectAvdeling for lærarutdanningen
dc.subjectskolevurderingen
dc.subjectkvalitetsvurderingen
dc.subjectevalueringen
dc.titleSkulevurdering - ekstern eller intern? : rapport frå Sogn og Fjordane si deltaking i det nasjonale prosjektet "Ekstern deltaking i lokalt vurderingsarbeid"en
dc.typeBooken
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record