Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSteffensen, Maiken
dc.date.accessioned2023-10-27T11:32:33Z
dc.date.available2023-10-27T11:32:33Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3099161
dc.descriptionMaster i grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn, spesialpedagogikk. Høgskulen på Vestlandet, campus Bergenen_US
dc.description.abstractDenne studien undersøker hvordan bildebøker om vanskelige tema kan være en inngang til samtale med barn. Vanskelige tema har blitt mer sentrale i de senmoderne bildebøkene. Som lærer er det relevant å være bevisst på hvordan arbeid med bildebøker kan foregå i en klasseromssituasjon. Studiens hovedtema er bildebøker om vanskelige tema, men den tar også for seg livsmestring som er en del av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. I livsmestringstemaet ligger mye av begrunnelsen for hvorfor samtale om ulike tema med barn er viktig. Studiens metode er fortolkende analyse av to erfaringer fra praksis som er omskrevet til fortellinger, samt ni elevtegninger. Fortellingene har utspring fra to litteratursamtaler om bildebøkene Håret til mamma og Dragen som ble gjennomført med elever i 2. og 3. klasse. I etterkant av litteratursamtalene tegnet elevene det de husket best fra bildebøkene som ble lest. Det ble gjort et utvalg av tegningene, og disse er analysert i studien. Funnene viser at begge bildebøkene er tilpasset barneperspektivet og inneholder flere metaforer. Metaforene står igjen som tomrom som elevene må fylle ut med sin egen tolkning. Dersom elevene kjenner seg igjen i tematikken til bildebøkene vil de kunne føle tilhørighet og gjenkjennelse. Analysen av tegningene viser hvordan elevene kan bruke tegning som uttrykksform for å fylle bildebøkenes tomrom og skape mening. Tegningene åpner for samtaler knyttet til det elevene har tegnet og tolket. Studien er et bidrag til lærere og andre som jobber i skolen, og formålet er å arbeide med livsmestring i ulike fag. Jeg håper at studien kan bidra til at de som arbeider i skolen får inspirasjon til å bruke bildebøker i undervisningen. Lærere kan hjelpe elever til å opparbeide seg et godt grunnlag for å kunne uttrykke egne følelser. Studien legger vekt på hvordan elever burde få uttrykke seg på flere måter, og læreren har ansvar for å utnytte mulighetene som finnes i bildebøkeneen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectgrunnskolelærerutdanningen_US
dc.subjectspesialpedagogikken_US
dc.subjectbildebøkeren_US
dc.subjectsamtaleren_US
dc.titleBildebøker om vanskelige tema og samtaler med barn: En fortolkende analyse av fortellinger og tegninger fra praksisen_US
dc.title.alternativePicture books about difficult topics and conversations with children: An interpretative analysis of narratives and drawings from practiceen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMGBSP550en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal