Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFurnes, Annette Stavseth
dc.contributor.authorGrindheim, Liv Torunn
dc.date.accessioned2023-09-15T08:00:26Z
dc.date.available2023-09-15T08:00:26Z
dc.date.created2023-06-15T08:49:06Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationNordisk Barnehageforskning. 2023, 20 (3), 46-64.en_US
dc.identifier.issn1890-9167
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3089641
dc.description.abstractDet er aukande etterspurnad etter kunnskap om korleis ein kan leggje til rette for utdanning for berekraftig utvikling i barnehagen. Vi vil bidra med utvikling av leikande praksisar, avgrensa til deltaking i brettspel, sidan leiken er sett som barn sin måte å vere i verda og som ei transformativ kraft. Problemstillinga er: Kva innspel har barnehagelærarstudentar og barnehagelærarar til bruk av brettspel som utdanning for berekraftig utvikling i barnehagen? Materiale er henta frå to verkstadar; ein med studentar og ein med barnehagelærarar, og byggjer på eit fyrsteutkast av eit brettspel laga for vaksne. Observasjonar frå verkstadane og deltakarane sine forslag til korleis spelet kan utviklast for å vere relevant for barnehagebarn, er analysert ut frå ei teoretisk forståing av leikbasert utdanning for berekraftig utvikling. Analysen viser overlapping mellom økologiske, økonomiske, sosiale og kulturelle tilnærmingar til berekraft og berekraftig styresett, og dei leikande elementa er med i alle forslaga til brettspelet. Etter at form og innhald i spelet er vidareutvikla ut frå funna våre, vil vi prøve ut spelet saman med barn.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisken_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleBrettspel som tilrettelegging for utdanning for berekraftig utvikling i barnehagenen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder©2023 Annette Stavseth Furnes & Liv Torunn Grindheimen_US
dc.source.pagenumber46-64en_US
dc.source.volume20en_US
dc.source.journalNordisk Barnehageforskningen_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.doi10.23865/nbf.v19.332
dc.identifier.cristin2154712
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 275575en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal