Show simple item record

dc.contributor.authorBarane, Hilde Kaldråstøyl
dc.contributor.authorHaugland, Veronica
dc.date.accessioned2023-08-04T08:45:24Z
dc.date.available2023-08-04T08:45:24Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3082601
dc.descriptionNavn på masterprogrammet: Masterfag i spesialpedagogikk Fakultet: Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett Institutt: Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfagen_US
dc.description.abstractTema for denne kvalitative studien er å finne inkluderende tilretteleggingsmetoder av elever med ADHD i en Montessoriskolekontekst. Datainnsamlingen omfatter et semistrukturert fokusgruppeintervju med et strategisk utvalg bestående av tre Montessoripedagoger og én spesialpedagog ved en Montessoribarneskole på Vestlandet. Intervjuet ble gjennomført høsten 2022. Funnene fra studien viser at informantene hadde forståelse for hvilke behov elever med ADHD kan ha, samt hvordan organiseringsmetoden til Montessoriskolen gir et fordelaktig utgangspunkt for å legge til rette for et inkluderende læringsmiljø for disse elevene. Studiens funn samsvarer i stor grad med tidligere forskning og det teoretiske grunnlaget for denne oppgaven. Et moment det er bred enighet om i vår studie er at Montessoriskolen ikke er en spesialskole for elever med utfordringer, men mulighetene som ligger i organiseringen gjør det enklere å legge til rette for en inkluderende praksis for elever med ADHD. Undervisningen foregår i små grupper med korte presentasjoner, hvor informantene beskriver nærheten til elevene og den individuelle tilretteleggingen som avgjørende faktorer for å lykkes med inkluderingen av disse elevene både faglig og sosialt. Studien viser at den naturlige bevegelsen og valgfriheten som eksisterer i et Montessorimiljø er en effektiv bidragsyter for å redusere adferdsproblematikken hos denne elevgruppen. Hovedfunnene indikerer at omsorgen informantene viser overfor elever med ADHD er av stor betydning for elevens trivsel og opplevelse av å tilhøre et inkluderende læringsmiljø.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleADHD-elever i Montessoripedagogisk konteksten_US
dc.title.alternativeADHD students in a Montessori pedagogical contexten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMGUSP550en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal