Show simple item record

dc.contributor.authorKristoffersen, Bendik
dc.date.accessioned2022-09-15T11:10:09Z
dc.date.available2022-09-15T11:10:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3018019
dc.descriptionMaster i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.en_US
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å forstå og beskrive et utvalg elever i tredje klasse på videregående skole sine opplevelser og erfaring om omvendt undervisning med animasjonsvideoer. Metode: Studien har hatt fokus på omvendt undervisning med animasjonsvideoer i faget toppidrett fotball. Omvendt undervisning har i denne studien innebært at elevene har fått utdelt en video med informasjon, og som viser fokusområde for treningsøkten. Formålet med videoene var at elevene skulle få mulighet til å stille forberedt, samt at det ifølge litteraturen om omvendt undervisning skulle være lettere å forstå tilbakemeldinger for elevene. Studien har vært utformet som en case-studie med en fenomenologisk-hermeneutisk vitenskapelig tilnærming. Datainnsamlingen har foregått med et semi-strukturert fokusgruppe intervju med et utvalg (5) elever basert på problemstillingen til oppgaven. Funnene fra studien tyder på at omvendt undervisning kan både gi muligheter og utfordring ger i faget toppidrett fotball. Mulighetene omvendt undervisning kan tilføre kan være bedre tilbakemeldinger for elever, økt læringsfokus på fokusområde, samt mer tid til aktivitet i undervisningen. Dette er også støttet i annen forskning. Utfordringene som elevene trakk fram med omvendt undervisning var dersom enkelte av elevene ikke ser video i forkant av timen så kunne dette få konsekvenser om hva som skjedde på skolen, eller at enkelte av elevene ikke likte denne formen for undervisning i faget. Utfordringene elevene trakk fram finnes også i andre studier. Studiens resultat tyder også på at utformingen på video har mye å si for elevenes læringsutbytte og at elevmedvirkning i hvordan videoene skal utformes er viktig.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleOmvendt undervisning med animasjonsvideoer i programfaget toppidrett fotballen_US
dc.title.alternativeFlipped learning with animationvideos in football at Sport Schools.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMFAKS514en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal