Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNyborg, Veline Torsvik
dc.date.accessioned2022-09-09T09:07:59Z
dc.date.available2022-09-09T09:07:59Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016809
dc.descriptionMaster i matematikk Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag 16.05.2022en_US
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å få innsikt i læreres opplevelser av fysisk aktiv læring og livsmestring i matematikkfaget. Et kvalitativt design har blitt brukt i form av semistrukturerte intervju. Informantene i studien er matematikklærere som underviser på mellomtrinnet. Studien tar utgangspunkt i informantenes opplevelser og erfaringer knyttet til fysisk aktiv læring og livsmestring. Studien bygger på teori og forskning knyttet til fysisk aktiv læring og livsmestring, i tillegg til annen relevant forskning og litteratur på feltet. Gjennom lærernes erfaringer kommer det fram at fysisk aktiv læring i matematikk kan sees på som en ressurs i faget da det kan fremme motivasjon, variasjon og konsentrasjon. Fysisk aktiv læring som undervisningsform handler om å være i fysisk aktivitet med læringsprosessene, i tillegg til visualisering, konkretisering og bruk av taktile sanser. Fysisk aktiv læring i matematikk kan tilføre faget noe som er verdifullt og annerledes enn det man oppnår ved tradisjonell undervisning. Matematikk er ofte preget av en teoretisk undervisning og abstrakte begrep. Fysisk aktiv læring skaper rom for å konkretisere matematikken og virkelighetsnære erfaringer. De matematiske kunnskapene elevene tilegner seg i skolen har en egenverdi, men også en videre intensjon om å ruste barna til å mestre eget liv. Studien viser at det ikke er entydig hva lærere legger i livsmestring, og at det dermed kan være vanskelig å tilordne begrepet innhold. Informantene har en felles oppfattelse av at livsmestring i matematikk handler om at elevene skal tilegne seg matematisk kompetanse for å være agent i eget liv.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectFysisk aktiv læringen_US
dc.subjectlivsmestringen_US
dc.subjectmatematikkfageten_US
dc.subjectfysisk aktiviteten_US
dc.subjectmatematikken_US
dc.subjectmatematikklæringen_US
dc.titleFysisk aktiv læring og livsmestring i matematikkfageten_US
dc.title.alternativePhysically active learning and life skills in mathematicsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber88en_US
dc.description.localcodeMGUMA550en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal