Show simple item record

dc.contributor.authorHåvarstein, Silje Mjelde
dc.contributor.authorSævareid, Hanna Torkelsen
dc.date.accessioned2022-08-05T10:47:28Z
dc.date.available2022-08-05T10:47:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3010342
dc.descriptionMasteroppgave i norsk GLU 5-10 (MGUNO550) Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking Fakultet for lærarutdanning, kultur og idretten_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvordan elever tar i bruk leseforståelsesstrategier for å navigere seg i det norskproduserte dataspillet Draugen, og hvordan de sammen tolker handlingen i spillet. Dataspill er et medium som de seneste årene har fått større plass i barn og unges hverdag. Det har dermed vært ønskelig å undersøke om man med samme verktøy som i litteratur- og leseundervisning kan ta i bruk dataspill som et litterært kulturuttrykk. Med utgangspunkt i leseforståelsesstrategier som er utviklet for skreven tekst, har det vært interessant å se om elevene tar i bruk disse strategiene også når de spiller dataspillet Draugen. Med dette som utgangspunkt, bygger prosjektet på relevant teori fra både spill- og leseforskning. For å svare på problemstillingen har det vært hensiktsmessig å ta i bruk observasjon og semistrukturert intervju som forskningsmetode. Observasjon som metode ble tatt i bruk for å undersøke hvordan elevene spilte Draugen, og da hovedsakelig hvordan de snakket om, og navigerte seg i spillet. I tillegg til dette har vi undersøkt verdien av et tolkningsfellesskap gjennom en spilløkt og to semistrukturerte intervju. Vi analyserte innsamlingsmaterialet, og funnene i analysen viste at elevene tok i bruk leseforståelsesstrategier ment for skrevne tekster også ved lesing av dataspill. De ulike leseforståelsesstrategiene ble tatt i bruk på ulike måter for å løse spillets oppgaver og utfordringer, og flere ganger måtte elevene kombinere strategiene for å øke egen leseforståelse. Hovedfunnet i analysen var at elevene i tillegg til de leseforståelsesstrategiene prosjektet tok utgangspunkt i, også tok i bruk en ny strategi, den mediespesifikke strategien utropsstrategi. Vi opplevde her at fellesskapet dermed ble nyttig i spilløkten. Gjennom de semistrukturerte intervjuene fant vi også ut at fellesskapet bidro i elevenes tolkninger av Draugen. Dette gjorde at elevenes forståelse både ble revidert og nyansert i et tolkningsfellesskap.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.title«Du forstår ikke hvor sinnssykt dypt dette spillet er!» Bruk av leseforståelsesstrategier og tolkning av dataspillet Draugenen_US
dc.title.alternative«You don’t understand how insanely deep this game is!» The use of reading comprehension strategies and interpretation in the computer game Draugenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMGUNO550en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal