Show simple item record

dc.contributor.authorSkuggen, Cornelia Roiha
dc.date.accessioned2022-08-02T09:30:17Z
dc.date.available2022-08-02T09:30:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3009747
dc.descriptionMaCrel, Høgskolen på Vestlandet avd. Storden_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er et utviklingsprosjekt der målet er å undersøke hvordan et undervisningsopplegg knyttet til omforming av tomgods kan brukes i undervisning for bærekraftig utvikling i folkehøgskolen. Problemstillingen min er: Hvordan kan arbeid med omforming av glassemballasje bidra til innsikt i gjenvinning og bærekraft? Bakgrunnen for studien er egen erfaring med at tomflasker og emballasjeglass er en ressurs som er lett tilgjengelig. Dette materialet kan gjenvinnes utallige ganger uten å tape kvalitet. Som lærer i folkehøgskolen vil jeg se på hvordan min erfaring som glassblåser kan kombineres med undervisning for bærekraftig utvikling i glassblåserverkstedet. Jeg ønsker å undersøke hvordan elevene får innsikt og erfaringsbasert kunnskap med de mulighetene som finnes i gjenvinning, ved å la de selv arbeide med glødende glass for å gjøre flasker om til ulike bruksgjenstander. Med dette ønsker jeg å undersøke hvordan de får innsikt og erfaring med de mulighetene som finnes i begrepet gjenvinning. En klok mann ga meg en gang sin definisjon på en unik opplevelse. Han sa: «En varig sanseopplevelse er noe du husker, noe du ønsker å gjøre igjen og noe du snakker positivt om i etterkant» (Inge Johnsen, 2022). Fordi jeg selv er så begeistret for det varme glassets magi ønsker jeg å gi elevene innsikt i gjenvinning gjennom sanseopplevelser, praktisk arbeid og mestring. Det teoretiske grunnlaget for min forsking bygger på mesterlære og et sosiokulturelt læringssyn der bærekraftsdidaktikk og læring gjennom erfaring står sentralt. For å få innsikt i dette har jeg brukt aksjonsforskning og kvalitativ metode i arbeidet med fem elever i glassblåserverkstedet. Jeg har samlet data gjennom to semistrukturerte gruppesamtaler, observasjon og arbeidslogg av verkstedarbeid. En gjennomgang av mine observasjoner og elevenes egne erfaringer danner grunnlaget for empiri. Dette har gitt materiale til et mønster som gir svar på problemstillingen. Jeg håper masteroppgaven kan bidra til økt forståelse i hvilke muligheter som finnes i begrepet gjenvinning, både i undervisning for bærekraftig utvikling og i livet ellers.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleSeks dager i et glassblåserverksteden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMACREL-OPGen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal