Show simple item record

dc.contributor.authorBrænne, Karen
dc.contributor.authorSømoe, Kjetil
dc.contributor.authorSolstad, Stein Helge
dc.contributor.authorEspeland, Åsmund
dc.date.accessioned2022-02-16T07:35:41Z
dc.date.available2022-02-16T07:35:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-93677-76-5
dc.identifier.issn2703-710x
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2979236
dc.description.abstractDette notatet byggjer på ei undersøking som vart gjennomført på to høgskular våren 2020 etter at Noreg stengde ned på grunn av koronasituasjonen. Undervisning og eksamen vart i denne perioden flytta frå campus og over i digitale arenaer som til dømes Zoom. Den heildigitale undervisings- og læringssituasjonen som brått oppstod gav unike rammer for empiriinnsamling i fag som til vanleg har fysiske artefakter og kroppsleg nærvær som føresetnad for kunnskapsproduksjon. I samband med undersøkinga er det gjennomført fokusgruppeintervju av studentar, tilsette og sensorar. Undersøkinga har hatt som mål å finne ut korleis desse personane opplevde omlegginga frå campus- til nettbaserte opplegg på utdanningsinstitusjonane. Funna er delt inn i kategoriane undervising, eksamen, organisering og fysiske rammer, og sosiale og emosjonelle forhold. Undersøkinga viser at mangelen på tilgang til eit fagleg fellesskap samt utstyr og rom var ei utfordring både i musikk og kunst og handverk. Samhandling via Zoom fekk eit formelt og distansert preg, og i musikkfaget var det frustrasjon knytt til digitaltekniske utfordringar med lyd og bilete i samspelsituasjonar og anna praktisk undervisning. Informantar frå begge faga opplevde at produktorienteringa i faga auka, sidan utprøvingsfasen og den spontane tilbakemeldinga frå lærarar og studentar fall bort. Eit stort fleirtal av studentane opplevde at dei i periodar i pandemien har følt seg aleine og isolert og har sakna å få impulsar frå andre. Ein medverkande årsak som blir trekt fram blant studentar og tilsette er mangelen på faglege og sosiale arenaer som ein til vanleg får i ein studiekvardag der fysisk undervising er normalen.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesHVL-Notat;1/2022
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectkoronaen_US
dc.subjectkunst og håndverken_US
dc.subjectkunst og handverken_US
dc.subjectmusikken_US
dc.subjecteksamenen_US
dc.subjectundervisingen_US
dc.subjectundervisningen_US
dc.subjectHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.titleUndervising i musikk og kunst og handverk i koronatida: Ei undersøking blant studentar og tilsette på to høgskularen_US
dc.typeWorking paperen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber40en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal