Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEinarsen, Helge
dc.date.accessioned2015-07-30T08:58:06Z
dc.date.available2015-07-30T08:58:06Z
dc.date.issued2015-07-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293929
dc.description.abstractOppgaven har til hensikt å finne de organisatoriske, tekniske og menneskelige årsakene som medvirker til ulykker oppstår blant lasteskip i norskterritorialfarvann. Oppgaven skal i tillegg belyse hvilke faktorer som oftest går igjen, og foreslå tiltak som kan medvirke til at de samme ulykkene ikke skal skje igjen. Det er en dagsaktuell problemstilling i form av at ulykker oppstår fra tid til annen. Sikkerhet er et veldig sentralt tema som angår skipsfarten. Oppgavene er gjennomført i henhold til Høgskolen Stord/Haugesunds retningslinjer. Dokumentstudie ble valgt som metode til å analysere offentlig gransket rapporter. Oppgaven konkluderer med at de medvirkende faktorer til ulykkene på lastefartøy i norskterritorialfarvann var relatert til menneskelige og organisatoriske årsaker. Det ble også konkludert med at det ikke var tekniske faktorer som førte til at hendelsene inntraff. Oppgaven har tatt for seg faktorer som har påvirket selve hendelsen, faktorer som har påvirket konsekvensene har ikke blitt inkludert, innunder her faller tekniske faktorer. Det konkluderes med at hendelsene oppstod på grunn av manglende tilstedeværelse, dårlig planlegging forutfor/under seilas og av brudd eller mangler i styringssystemet, ofte i form av at brobesetningen hadde dannet en operasjonell praktisk drift som ikke var i henhold til prosedyrene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectNautikknb_NO
dc.titleSkipsulykker blant lasteskip i norsk territorialfarvannnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel