• Å forske med kunsten kollaborativt i en fortellerforestillingsproduksjon 

      Lyngstad, Mette Bøe; Thorkildsen, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      I denne artikkelen viser forskerne, som også er fortellere, hvordan de i utviklingen av sin egen fortellerforestilling forsket med kunsten. Artikkelforfatterne forsøker å vise en selvrefleksivitet og metodologisk bevissthet ...