• Utover notelesing —et estetisk-relasjonelt syn på pianotimen 

      Sánchez-Castellanos, Raquel (Master thesis, 2017-05-15)
      I denne masteroppgaven undersøker jeg studieobjektet pianoundervisning med voksne amatører fra et estetisk-relasjonelt perspektiv. Dette estetisk-relasjonelte synet på pianoundervisning innebærer å framheve den estetiske ...