• Prosessen frem mot et bilde 

      Clausen, Berit A. (Barnehagefolk, Journal article, 2008)
      Denne artikkelen presenterer et FOU-praksisarbeid med søkelyset på barn og kunstens virkemidler. Jeg ville observere hvor barns oppmerksom var når de fikk for dem nytt og ukjent utstyr og materialer. Hvor og hvordan oppstår ...