• Iscenesetjing av kjensler 

      Barane, Hanne Gjerde (Master thesis, 2015-06-29)
      Ved bruk av Instagram, bloggar o.l som inneheld ein straum av bilete, ser eg for meg at ungdom har tileigna seg stor kunnskap om fotografering og bilete som språk. Det blir også sagt at ...