Show simple item record

dc.contributor.authorKrogstad, Magnus Uglum
dc.date.accessioned2021-10-29T08:14:17Z
dc.date.available2021-10-29T08:14:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2826451
dc.descriptionMaster i idrettsvitenskap FLKI/Idrett, kosthold og naturfag/Idrettsvitenskap 2021en_US
dc.description.abstractFøremål: Målet med denne studien var å undersøke effekten av eit åtte vekers styrketreningsprogram med fokus på overkroppsstyrke på klatrespesifikke testar for kvinnelege klatrarar. Metode: 21 kvinner [28,9±6,5 år (gjennomsnitt ± standardavik); 166 ± 5,2 cm; 61,8±7 kg; 13,2± 2,1 Redpoint IRCRA] med eit ferdigheitsnivå klassifisert som «middels» til «avansert» blei randomisert til å delta i åtte veker med styrketrening (n=10) eller buldring (n=11). Styrketrenings gruppa (ST) trena tre gongar i veka med to økter som primært hadde fokus på relevant overkroppsmuskulatur og ei økt for fingerstyrke. Buldre gruppa (BG) trena i likheit med ST tre gonger i veka med ein buldre/klatrespesifikk treningsprotokoll. Deltakarane blei testa i tre klatrespesifikke testar; Maksimal fingerstyrke på 23mm list, gjennomsnittskraft (Favg) og maksimal styrke (PF) i isometrisk nedtrekk og bøyd-arm heng ved pre og post-test. Resultat: Ingen signifikante skilnader blei observert mellom gruppene for nokon av testparametra. For bøyd-arm heng blei det observert ein tendens til signifikant forskjell mellom gruppene ved posttest (p=0,080, ES=0,9). Styrkegruppa demonstrerte signifikant framgang på 8% (p=0,017, 738,6N±137,1 til 803,2N±129, ES 0,48) på gjennomsnittskraft (Favg) og 6% (p=0,0010, 773N±136,6 til 819N±126,9, ES 0,35) makskraft (PF) i isometrisk nedtrekk, samt ein 32% framgang (p=0,0002, 35,68±9,77 til 47,10±7,05, ES 1,4) på bøyd-arm heng mellom pre og post test. Buldre gruppa viste ingen signifikant framgang innad gruppene for nokon av test parametra. Konklusjon: Resultata viste ingen skilnader mellom gruppene som favorisera nokon av treningsprotokollane. ST var likevel den gruppa som opplevde størst prosentvis framgang innad i gruppene på eit utval av testane. Styrketrening ser ikkje ut til å kunne forbetre overkropp eller fingerstyrke meir enn systematisk buldre trening på åtte veker med treningsprotokollen i prosjektet. Likevel gav det tilstrekkeleg stimuli for å oppretthalde utgangsnivået i fingerstyrke for ST med signifikant færre klatreøkter i veka (p=0,009). Spesifikk styrketrening kan truleg trygt implementerast i periodar utan å miste fingerstyrke eller anna spesifikk styrke på klatrespesifikke testar.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleEffekten av eit åtte-vekers styrketreningsprogram med fokus på overkroppsstyrke på klatrespesifikke testar – ein randomisert kontrollert studie på kvinnelege klatrararen_US
dc.title.alternativeThe effect of an eight-week upper body strength training program on climbing-specific tests - a randomized controlled trail on female climbersen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMIDR506en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal