Show simple item record

dc.contributor.authorFadnes, Per
dc.date.accessioned2015-03-04T09:06:19Z
dc.date.available2015-03-04T09:06:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/278356
dc.description.abstractRapporten beskriver nye funn av ulike vekster i Sunnhordland og Nord-Rogaland i 2013-14. Totalt 14 lokaliteter i Stord, Tysnes, Bømlo og Rennesøy er beskrevet, der 11 av lokalitetene er nybeskrevne, mens tre lokaliteter er undersøkt tidligere. Det er gjort 70 nye funn av til sammen 43 ulike arter som står på den norske rødlisten. Mer enn halvparten av artene er i kategoriene sårbare (VU) og direkte truet (EN). De fleste rødlistefunn er av sopp, særlig fra kulturlandskapet, men det er og funnet en del sjeldne arter fra edellauvskog. Når det gjelder Stord, er 11 av artene som ble funnet her ikke tidligere funnet i kommunen. For Tysnes var sju av artene nye for kommunen. I tillegg til mange sjeldne sopp er det og gjort funn av de sjeldne karplantene dvergålegras (Zostera noltei) og kvit skogfrue (Cephalanthera longifolia), som begge må sies å være ganske sensasjonelle funn. Rapporten er den fjerde i rekken som beskriver det biologiske mangfoldet i Sunnhordland. Den gir og en oppsummering av sjeldne og rødlistede arter av sopp som er funnet de siste 12 årene sammenlignet med det som var kjent tidligere.nb_NO
dc.relation.ispartofseriesHSH-rapport;2015/2
dc.titleNy og supplerende kartlegging av biologisk mangfold i Sunnhordland og Nord-Rogaland 2013 og 2014nb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record