Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandvik, Solveig Haltbakk
dc.date.accessioned2021-09-24T07:22:31Z
dc.date.available2021-09-24T07:22:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781286
dc.descriptionFakultet for lærarutdanning, kultur & idrett, Institutt for pedagogikk, religion & samfunnsfagen_US
dc.description.abstractDet tverrfaglige temaet i den nye læreplanen «Folkehelse og livsmestring» har gjennom fagfornyelsen fått mye offentlig oppmerksomhet. Det er mange begrunnelser for hvorfor temaet «folkehelse og livsmestring» skal få plass i skolen, og det har vært mye engasjement og debatt knyttet til hva det tverrfaglige temaet innebærer. Hvordan innholdet i temaet skal konkretiseres i skolehverdagen sier læreplanen lite om, og per i dag har vi lite kunnskap om hvordan lærerne forstår oppdraget. Gjennom intervjuer med seks ungdomsskolelærere har denne studiens formål vært å skape innsikt i hvilke muligheter lærerne ser i temaet «folkehelse og livsmestring», samt hvordan de forstår sitt oppdrag med å inkludere dette tema i skolen. Problemstillingen i studiet er derfor: «Hva tenker lærere om mulighetene som ligger i folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen?» Funnene viser at lærerne er positive til innføringen og de hadde erfaringer som tilsier at dette var aktuelt og noe elevene trengte. Lærerne belyser hvordan undervisning i folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema kan støtte elevene til å bedre forstå seg selv og andre gjennom relasjoner. Et funn er at lærerne ikke ville legge ansvaret for egen livsmestring over på elevene, fordi livsmestring henger sammen med mye som elevene ikke har kontroll over. Likevel understreker de at de opplever lærerens oppgave knyttet til begrepene «livsmestring» og «tverrfaglig» som omfattende. Ut ifra det lærene forteller er det uklart for dem hvordan de skal jobbe «tverrfaglig» med temaet. På bakgrunn av funnene i denne studien ser det for meg ut som at lærerne kunne ha nytte av bedre presisering av hva det nye temaet innebærer for lærerens praksis i skolehverdagen. Denne studien kan forhåpentligvis være et bidrag til større innsikt i hvilke muligheter og problemstillinger som ligger i det tverrfaglige temaet «folkehelse og livsmestring».en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleLæreres perspektiv på det tverrfaglige tema: «Folkehelse & Livsmestring»en_US
dc.title.alternativeTeacher´s perspectives on the interdisciplinary topic: “health and life skills”en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMAS3-307en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal