Show simple item record

dc.contributor.authorDonali, Hannah Røiri
dc.date.accessioned2021-09-24T07:11:05Z
dc.date.available2021-09-24T07:11:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781277
dc.descriptionMaster i læring og undervisning, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfagen_US
dc.description.abstractDette forskningsarbeidet har blitt utført som en del av et forskning- og utviklingsprosjekt initiert av Senter for Fysisk Aktiv Læring. Her har fokuset vært på å videreutvikle og heve læreres kompetanse om fysisk aktiv læring, som er en kombinasjon av fysisk aktivitet og faglig innhold. I studien ble et kvasieksperimentelt forskningsdesign benyttet for å undersøke om fysisk aktiv læring (FAL) påvirket elevenes interesseutvikling i matematikkfaget. Tre ungdomsskoleklasser fra Vestland fylke ble i en periode på om lag to måneder utsatt for FAL intervensjonen i matematikkundervisningen. I løpet av denne perioden ble forskjellige deler av elevenes interesseutvikling testet rett før og rett etter undervisning med fysisk aktiv læring. Data ble samlet inn via spørreskjema, og det ble gjennomført til sammen tre tester med to ukers mellomrom i intervensjonsperioden. Funn fra de lineære regresjonsanalysene viste at kjønn, individuell interesse og noe ukjent ved undervisningen predikerte elevenes situasjonelle interesse ved flere av testene. Her har jeg argumentert for at det er sannsynlig at dette ukjente kan ha vært fysisk aktiv læring. Videre viser funn fra analysene at elevenes situasjonelle interesse ikke predikerte deres individuelle interesse. Dermed kan man si at noe ved undervisningen har påvirket elevenes tidlige faser av interesseutvikling, men grunnet forskningsdesignets mangel på kontroll, kan man ikke si om det var den fysisk aktive læringen eller andre variabler som ikke ble målten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleFysisk aktiv læring og elevers matematikkinteresseen_US
dc.title.alternativePhysically active lessons and student’s mathematics interesten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMAS3-307en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal