Show simple item record

dc.contributor.authorAamelfot, Hallvard Bryntesen
dc.date.accessioned2021-08-19T11:42:00Z
dc.date.available2021-08-19T11:42:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770296
dc.descriptionMaster i undervisningsvitenskap med fordypning i pedagogikk Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfagen_US
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen er en kvalitativ studie som belyser danning i skolen og læreres forhold til danning og muliggjørelse av dannelsesprosesser. For å svare på problemstillingen har det blitt etablert et teoretisk rammeverk og empiri som legger til rette for å analysere hvordan danning kan vise seg i lærernes forståelse og opplevelse av begrepet, samt hvordan dannelsesprosesser kan muliggjøres i undervisning. Datagrunnlaget kommer fra intervjuer med fire lærere på ungdomstrinnet. Gjennom lærernes fortellinger rundt deres forhold til danning og hvordan de ser på mulighetene for dannelsesprosesser i egne undervisningstimer, blir det dannet et bilde av lærernes forståelse av danning og hvordan det kan arbeides med i skolen. Dataene viser tendenser til at lærerne anser danning og utdanning som avhengige av hverandre, men at utdanning på sin side er mer tydelig enn danning. Et av mine funn kan vise til en mulig forståelse av danning som noe ullent og vanskelig å forholde seg til. Samtidig viser dataen at lærerne har en relativt lik implisitt forståelse av danning, og viser til noen verdier, holdninger og normer som kan minne om Wolfgang Klafki’s (2001) danningstenkning og danningsdimensjonene; selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet. På samme måte kan lærernes implisitte forståelse av danning være mulig å se som en påvirkning av danning gjennom deres utdanning som støtter seg til en «Didaktik» - tradisjon, med utgangspunkt i Tahirsylaj & Werler (2018) sin forskning. Et annet funn viser til en usikkerhet rundt hvor bevisste lærerne er med tanke på å legge til rette for danning, og mye av deres arbeid blir knyttet til den nye overordnede delen. Selv om funnene kan vise til en mulig felles implisitt forståelse av danning, kan det altså virke som det er vanskelig for lærerne å forholde seg til fenomenet i konkret forstand. Funnene kan muligens implisere noen interessante felt for videre danningsforskning og et økt behov for danningsfokus i lærerutdanningen, og i skolen generelt, med tanke på hva danning innebærer og konsekvenser for undervisningspraksis.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleDanning og/eller utdanning! Læreres forhold til et ullent begrepen_US
dc.title.alternativeBildung and/or education! Teachers relationship to an unclear termen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM120UND509en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal