Show simple item record

dc.contributor.authorRosenlund, Pernille
dc.date.accessioned2021-08-13T06:54:02Z
dc.date.available2021-08-13T06:54:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767680
dc.descriptionMaster i barne- og ungdomslitteratur Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolkningen_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvordan døden som tematikk blir fremstilt i et utvalg moderne bildebøker for barn og unge. Død og sorg har vært underlagt det tabubelagte, men dette er ikke lenger tilfelle i norsk barne- og ungdomslitteratur. Derfor har det vært viktig å skape en bevissthet rundt døden blir skildret i slike narrativ. Dette kan blant annet fortelle oss hvordan vi formidler tanker om død og sorg videre til barn og unge. De skjønnlitterære bøkene prosjektet tar utgangspunkt i, er følgende: Himmelen bak huset (2008) av Gaute Heivoll og illustrert av Øyvind Lauvdahl, Snøsøsteren (2018) av Maja Lunde og illustrert av Lisa Aisato og Bonsai – en liten bok om døden (2018) av Simon Stranger og illustrert av Hilde Hodnefjeld. I samtlige av disse bøkene er død og sorg et sentralt tema, selv om bøkene varierer i form og uttrykksmåte. Bøkene er analysert med bruk av teori om sorgprosesser, karakterisering, tekstens tomrom og bildebokanalysering som verktøy. Funnene i denne litterære analysen viser at fremstillingen av døden kan variere innenfor utvalget. Dette kan begrunnes med ulikhetene i fremstillingen av både verbaltekst og illustrasjoner. Funnene peker på fremstillingen av døden ikke er gitt utelukkende av temaets sensitivitet. Samtidig viser også bøkene i utvalget hvordan det ligger noe grunnleggende humant i skjæringspunktet mellom sorg og traume. Et dødsfall i nær familie gir ringvirkninger uansett om det er naturlig eller uforventet. Likevel er portretteringen av dette ulik mellom den utvalgte litteraturen. I tillegg er et sentralt aspekt hvordan samtale opererer som et verktøy og løsning i litteraturen, noe som også kan gjenspeiles i virkeligheten og med det viser bøkenes potensiale til å være et verktøy inn i samtaler med barn og unge om liv og død.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.title«Hvorfor i huleste måtte du bare dø?» En litterær analyse av tre barnebøkers fremstilling av døden. Komparative aspekter.en_US
dc.title.alternative“Why did you have to die?” A Literary Analysis of Three Children´s Books´ Portrayals of Death. Comparative Aspects.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMBUL550en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal