Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRosenlund, Pernille
dc.date.accessioned2021-08-13T06:54:02Z
dc.date.available2021-08-13T06:54:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767680
dc.descriptionMaster i barne- og ungdomslitteratur Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolkningen_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvordan døden som tematikk blir fremstilt i et utvalg moderne bildebøker for barn og unge. Død og sorg har vært underlagt det tabubelagte, men dette er ikke lenger tilfelle i norsk barne- og ungdomslitteratur. Derfor har det vært viktig å skape en bevissthet rundt døden blir skildret i slike narrativ. Dette kan blant annet fortelle oss hvordan vi formidler tanker om død og sorg videre til barn og unge. De skjønnlitterære bøkene prosjektet tar utgangspunkt i, er følgende: Himmelen bak huset (2008) av Gaute Heivoll og illustrert av Øyvind Lauvdahl, Snøsøsteren (2018) av Maja Lunde og illustrert av Lisa Aisato og Bonsai – en liten bok om døden (2018) av Simon Stranger og illustrert av Hilde Hodnefjeld. I samtlige av disse bøkene er død og sorg et sentralt tema, selv om bøkene varierer i form og uttrykksmåte. Bøkene er analysert med bruk av teori om sorgprosesser, karakterisering, tekstens tomrom og bildebokanalysering som verktøy. Funnene i denne litterære analysen viser at fremstillingen av døden kan variere innenfor utvalget. Dette kan begrunnes med ulikhetene i fremstillingen av både verbaltekst og illustrasjoner. Funnene peker på fremstillingen av døden ikke er gitt utelukkende av temaets sensitivitet. Samtidig viser også bøkene i utvalget hvordan det ligger noe grunnleggende humant i skjæringspunktet mellom sorg og traume. Et dødsfall i nær familie gir ringvirkninger uansett om det er naturlig eller uforventet. Likevel er portretteringen av dette ulik mellom den utvalgte litteraturen. I tillegg er et sentralt aspekt hvordan samtale opererer som et verktøy og løsning i litteraturen, noe som også kan gjenspeiles i virkeligheten og med det viser bøkenes potensiale til å være et verktøy inn i samtaler med barn og unge om liv og død.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.title«Hvorfor i huleste måtte du bare dø?» En litterær analyse av tre barnebøkers fremstilling av døden. Komparative aspekter.en_US
dc.title.alternative“Why did you have to die?” A Literary Analysis of Three Children´s Books´ Portrayals of Death. Comparative Aspects.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMBUL550en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal