Show simple item record

dc.contributor.authorDypedal, Hanne Kristin
dc.date.accessioned2021-08-03T11:46:38Z
dc.date.available2021-08-03T11:46:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2766029
dc.descriptionMaster IKT i Læring, Høgskulen på Vestlandet, campus Storden_US
dc.description.abstractDenne single case-studien ser på hvordan podkasting bidro i undervisning, læring og vurdering av norsk muntlig for studiespesialiserende på vg2. Formålet med undersøkelsen er å diskutere alternative arbeidsmetoder i norskfaget, med fokus på utvikling av elevenes muntlige kompetanse ved bruk av digitale verktøy. Problemstillingen var: «Hvordan kan elevproduksjon av podkast brukes som didaktisk verktøy i norsk muntlig på vg2 studieforberedende?». Tre forskningsspørsmål har vært med å besvare problemstillingen: «Hvordan kan podkast som metode bidra til arbeid med kompetansemålet «bruke retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner», kjerneelementet «muntlig kommunikasjon» og muntlig som grunnleggende ferdighet?», «Hvilke retoriske og muntlige ferdigheter kommer til syne i den elevproduserte podkastepisoden?» og «Hvilke muligheter og utfordringer har podkast som metode i arbeidet med å dokumentere og vurdere elevenes kompetanse i norsk muntlig?» Jeg har gjennomført individuelle intervju med tre lærere og gruppeintervju med tre elever, som har gjennomført et undervisningsopplegg med elevproduksjon av en samtalebasert podkast skoleåret 2020/21. I tillegg har jeg analysert elevenes podkastepisode med utgangspunkt i begreper relatert til muntlige ferdigheter og fra retorikken. Dokumenter fra undervisningen er brukt som tilleggsdata. Et hermeneutisk vitenskapssyn ligger til grunn for tolkningsarbeidet, og studien tar utgangspunkt i et sosiokulturelt syn på læring. Funnene mine viser at elevproduksjon av podkast kan brukes som didaktisk verktøy i norsk muntlig, på en måte som rommer noe annet enn tidligere praksiser. Mens det muntlige ifølge klasseromsforskningen har fungert som et lærings- og presentasjonsverktøy, viser mine undersøkelser at podkasting kan fungere som et lærings- og samtaleverktøy, hvor elevene blir utfordret til å dele tanker, utforske tekster sammen og aktivt forholde seg til det andre sier i et lengre tidsrom. Lærerne og elevene er positive til undervisnings- og vurderingsmetoden, samtidig som de ser et behov for mer eksplisitt fokus på de muntlige kompetansene i undervisning og veiledning av elevene i fremtiden. Erfaringer fra prosjektet viser at podkast-teknologien blant annet åpner for muligheten til å fange elevenes muntlighet, gi taletid til alle elever og gjennomføre en naturlig samtale uten å fysisk være sammen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleElevprodusert podkast som didaktisk verktøy i norsk muntlig: En singel case-studie om hvordan elevprodusert podkast ble brukt i undervisning, læring og vurdering i norsk muntlig på vg2 studiespesialiserendeen_US
dc.title.alternativeStudent produced podcast as a scaffolding tool for developing oral competencies: A single case study exploring the ways student podcasting contributed to the teaching, learning and assessment of oral language in three Norwegian high school classes.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMASIKT-OPGen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal