Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNæss, Anette Nygard
dc.contributor.authorBurkeland-Lie
dc.date.accessioned2021-07-07T07:17:24Z
dc.date.available2021-07-07T07:17:24Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2763647
dc.descriptionMasteroppgave i samfunnsarbeid, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergenen_US
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Høsten 2020 ble vi med i folkehelseprosjektet Helsefremmende miljø på sosiale medier (HMSM), hvor vi har vært involvert i tiltakstuviklingen deres. HMSM retter seg mot barn og unge, sosiale medier (SOME) og psykisk helse, og ønsker å utvikle helsefremmende tiltak basert på medvirkningsprosesser. Helsedirektoratet ønsker å styrke kommunenes folkehelsearbeid, blant annet ved kunnskapsdeling og metodeutvikling og - utprøving. Derfor har vi utviklet en modell (SIMOT) som skal tilrettelegge for medvirkningsprosesser. Vi har også gjennomført og analysert piloteringen av modellen. Problemstilling: Masteroppgaven skal svare på følgende spørsmål; 1) Hvilke helsefremmende tiltak ønsker og mener ungdom at de trenger?; 2) Hvordan fungerte piloteringen av SIMOT?; 3) Hvilken nytte har deltakerdemokratiske metoder i offentlig tiltaksutvikling? Metode: Oppgavens datamateriale tar utgangspunkt i fire gjennomføringer av metoden vi har kalt SIMOT, inspirert av den deltakerdemokratiske metoden OPERA og prinsipper fra samfunnsarbeid. Deltakerne våre er elever ved to videregående skoler. Funn: Våre funn er knyttet til de tre spørsmålene som oppgaven skal svare på. Først og fremst har vi identifisert hvilke behov og ønsker våre deltakere har for helsefremmende tiltak. Videre har vi analysert piloteringen av SIMOT og identifisert forbedringspotensialer. Til slutt har vi reflektert over og drøftet hvilken nytte deltakerdemokratiske metoder har i offentlig tiltaksutvikling. Overordnet mål: Vi ønsker at masteroppgaven skal fungere som et bidrag til kunnskapsdeling og identifisering av gode metoder for medvirkningsprosesser, som kan styrke kommunenes folkehelsearbeid og annet endringsarbeid som vil implementere medvirkningsprinsippet i sin arbeidsmåte.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectmedvirkningen_US
dc.subjectdeltakelseen_US
dc.subjectbarn og ungeen_US
dc.subjectsosiale medieren_US
dc.subjecthelsefremmende tiltaken_US
dc.subjectfolkehelsearbeiden_US
dc.titleMedvirkning i Folkehelsearbeid – En undersøkelse av metodeutvikling og bruk av deltakerdemokratiske metoder i offentlig tiltaksutviklingen_US
dc.title.alternativeParticipatory Practice in Public Health Work – A study of method development and use of participatory methods in public measure developmenten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMASA645en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal