Show simple item record

dc.contributor.authorSkadal, Lars Engen
dc.date.accessioned2021-06-29T08:20:23Z
dc.date.available2021-06-29T08:20:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761823
dc.descriptionMAS3-307 Masteroppgåve i læring og undervisning Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) Innleveringsdato: 14.05.2021en_US
dc.description.abstractDenne studien omhandlar utviklingsarbeid i skulen. Tematikken for studien kjem frå nasjonale styringsdokument, trendar i internasjonale utviklingsarbeid, fysisk aktiv læring(FAL) og lærarar som profesjon. Med dette som bakteppe har studien tatt sikte på å sjå korleis lærarar saman kan møte dei stadig aukande krava i norsk skule. Studien ser også på korleis lærarar oppfattar ein utviklingsprosjekt med fysisk aktiv læring der dei sjølv styrer store delar av prosjektet. For å sjå på dette har eg sett på erfaringane gjort av seks lærarar ved ein ungdomsskule i Vestland under gjennomføringa av utviklingsprosjektet «Kunnskap i bevegelse». Utifrå dette vart følgjande problemstilling utarbeidd: Korleis opplev ungdomsskulelærarar eit utviklingsarbeid med FAL basert på samarbeid med fleire interessentar? Studien har eit kvalitativ tilnærming, og det har vore nytta to ulike fokusgruppeintervju for å samle inn data. Begge intervjua hadde likt utval, som var seks matematikklærarar på 8. og 9.klasse ved same ungdomsskule. Implementeringsperioden varte i ni veker. For å belyse problemstillinga har eg mellom anna valt å sjå på følgjande teoretiske kjenneteikn ved utviklingsarbeid: Innhaldsfokus, aktiv læring, modellæring og modellering, coaching og ekspertstøtte, tilbakemeldingar og refleksjon, og vedvaring. Eg har også å brukt teori om FAL og lærarar si rolle i utviklingsarbeid. Mellom anna fann denne studien følgjande: 1. Lærarar treng tid for å kunne gjennomføre utviklingsarbeid 2. Lærarar opplev det som positivt å kunne delta som lærarande deltakarar i læringsfellesskap 3. Lærarar opplev at fysisk aktiv læring motiverer elevane i matematikk.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectUtviklingsarbeiden_US
dc.subjecterfaringaren_US
dc.subjectsamarbeiden_US
dc.subjectsamskapingen_US
dc.subjectautonomien_US
dc.subjectprofesjonen_US
dc.subjectimplementeringen_US
dc.subjectfysisk aktiv læringen_US
dc.subjectFAL i matematikken_US
dc.title«Sat vi berre der heile matematikktimen!?» : Ein kvalitativ studie av utviklingsarbeid med fysisk aktiv læringen_US
dc.title.alternative«Did we just sit there the whole maths lesson!?»en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber82en_US
dc.description.localcodeMAS3-307en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal